In English: Learning at the Faculty of Agrobiology, Food and Natural Resources CZU Prague

18. 3. 2020 0 Comments

To: members of the academic community Dear members of the academic community (teachers and students of the Faculty of Agrobiology, Food and Natural Resources), In accordance with the current regulations on the abolition of contact teaching, I hereby state that, until this regulation is revoked, the following applies to all forms of Bachelor and Master […]

11.3.2020: Výuka na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze

18. 3. 2020 0 Comments

K informaci studentům a pedagogům fakulty Vážení členové akademické obce (pedagogové a studenti Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů), v souladu s aktuálními nařízeními o zrušení kontaktní výuky sděluji, že až do odvolání tohoto nařízení platí pro všechny formy bakalářského i magisterského stupně studia následující: – hlavní výuka je přenesena do prostředí LMS Moodle, pedagogové […]

od 11.3.2020: Dveřní systém na fakultě od 11.3.2020

18. 3. 2020 0 Comments

K informaci studentům a pedagogům fakulty Vážení kolegové. Dveřní systém na fakultě od 11.3.2020 (hlavní budova a Pavilon B a C) je nastaven jako „v neděli“, tj. dveře do budov jsou zavřené. Elektronické střežení pavilonu B a C bude vypnuto od 6.30 do 22 h. Přístup do budov pro oprávněné osoby je umožněn jen na […]

10.3.2020: Situace ohledně Koronaviru na FAPPZ a přijatá opatření

18. 3. 2020 0 Comments

Vážené vedení fakulty, vážení vedoucí kateder, vážené dámy a vážení pánové, Na základě situace ohledně Koronaviru Covid-19 a s ohledem na přijatá opatření Rektorátu ČZU a informace Ing. Boráka (i když to hygiena přímo nepožadovala) se ruší výuka na ČZU na tyto dva dny (tj. 2.3.2020 a 3.3.2020). Dle informace ředitele bezpečnosti je nutné, aby […]

10.3.2020: Nová situace ohledně Koronaviru na FAPPZ a přijatá opatření

18. 3. 2020 0 Comments

Vážené vedení fakulty, vážení vedoucí kateder, vážené dámy a vážení pánové, Na základě situace ohledně Koronaviru Covid-19 a s ohledem na přijatá opatření Rektorátu ČZU a informace ohledně se ruší od zítřka výuka na ČZU do odvolání. Dle rozhodnutí vedení fakulty je nutné, aby pracovníci nezbytní pro chod FAPPZu (laboratoře, budova, atd.) byli na svém […]