GA ČR_LA Agency_Výzva k podání polsko-českých návrhů projektů

21. 9. 2021 0 Comments

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2023. Výzva se týká projektů financovaných ve spolupráci s polskou agenturou National Science Centre (NCN) v rámci iniciativy Weave. V této výzvě vystupuje polská agentura NCN jako Lead Agency, tedy hodnotí návrhy projektů a GA ČR výsledky hodnoticího procesu […]

ELLS Scientific Student Conference 2021

8. 9. 2021 0 Comments

Vážené studentky, vážení studenti. Hledáme studenty pro Poster presentations (8 volných míst). Studenti, kteří pošlou abstrakt a budou vybráni obdrží mimořádné stipendium od ČZU a budou se moci účastnit soutěže o nejlepší příspěvek v různých kategoriích. Odměnou pro nejlepší je finanční ohodnocení. Dodatečné abstrakty prosím posílejte na adresu josek@rektorat.czu.cz do konce tohoto týdne. Instrukce pro […]

Informace ke schvalování zadání DP a BP

4. 9. 2021 0 Comments

K informaci pedagogům fakulty. Vážené studentky a vážení studenti,   protože se množí požadavky na schvalování BP a DP na různých úrovních schvalovacího procesu, přinášíme podrobnější informace.  Schvalování zadání práce musí sledovat posloupnost, která je v UIS uvedená a je následující:  1. Vedoucí práce  2. Vedoucí katedry  3. Garant(ka) studijního programu  4. Děkan(ka)  První, kdo zadání závěrečné práce v UIS schvaluje […]

Informační den ke grantům ERC / National Information Day on the ERC grants

23. 8. 2021 0 Comments

Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Univerzitou Karlovou a Expertní skupinou na podporu žadatelů ve výzvách ERC Vás zvou na On-line Informační den ke grantům Evropské rady pro výzkum (ERC), který se uskuteční dne 8. září 2021 od 9:30 do 16:00. Cílem informačního dne je seznámit účastníky s filozofií Evropské rady pro výzkum (ERC), pravidly účasti, […]

GAČR: aktuální výzvy na principu Lead Agency

23. 8. 2021 0 Comments

Zasílám vám informaci o tom, že jsou stále otevřeny výzvy GA ČR viz odkaz níže: GAČR má v této době otevřené další aktuální výzvy na principu Lead Agency (GA ČR v pozici partnerské agentury): Rakousko – Austrian Science Fund (FWF) – kontinuální výzva Německo – German Research Foundation (DFG) – kontinuální výzva Švýcarsko – Swiss National Science […]