Změny účtování od 1.1.2024 – Uznávání/neuznávání nezaúčtovaných nákladů – TAČR

24. 10. 2023 0 Comments

na základě metodického pokynu ředitele TAČR, podle kterého musíme závazně účtovat náklady od 1.1.2024, budou náklady a výnosy projektů TAČR účtovány následovně: Výše zmíněná pravidla účtování dle domluvy s vedoucí finanční účtárny EO Ing. Ivanou Bullovou budou od 1.11.2023 aplikována na všechny projekty univerzity, s výjimkou zákazu účtování na vnitropodnikové účty 799 a 899, které je individuální […]

TAČR předběžné parametry 4. VS programu SIGMA – DC1, 5.VS programu SIGMA – DC5

27. 9. 2023 0 Comments

Technologická agentura ČR (TA ČR) oznámila předběžné parametry 4. veřejné soutěže programu SIGMA – DC1, Podpora aktivit „Proof of Concept“ ve výzkumných organizacích, a 5. veřejné soutěže programu SIGMA – DC5, Průřezová podpora v opatření Dlouhodobé výzkumné záměry a Řešení aktuálních potřeb VaVaI, které najdete na konci této stránky. Vyhlášení 4. veřejné soutěže programu SIGMA […]

GAČR_Výzva pro podávání polsko-českých projektů

21. 9. 2023 0 Comments

Vážení, rád bych vám oznámil, že Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2025. Výzva se týká projektů financovaných ve spolupráci s polskou agenturou National Science Centre (NCN) v rámci iniciativy Weave. V této výzvě vystupuje polská agentura NCN jako Lead Agency, tedy hodnotí návrhy projektů […]

TAČR_vyhlášení 1. veřejné soutěže programu THÉTA 2

21. 9. 2023 0 Comments

Vážení, rád bych vás informoval o vyhlášení výzvy Technologické agentury České republiky (TA ČR) Programu THÉTA 2 1. veřejné soutěže. Veřejná soutěž je zaměřena na podporu návrhů projektů, které by měly přispět k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v podobě přípravy inovativních technologií, technických řešení a přístupů uplatnitelných v energetice v krátkodobém, střednědobém […]

Festival akcí na podporu udržitelnosti (ETUR)

8. 9. 2023 0 Comments

ČZU se v rámci centralizovaného rozvojového projektu UNILEAD 2 zapojí do Evropského týdne udržitelného rozvoje (ETUR) – celoevropského festivalu akcí na podporu udržitelnosti. Tato iniciativa, která v kampusu ČZU proběhne od 18. září do 6. října, je důležitou aktivitou směrem k podpoře udržitelných principů a environmentální odpovědnosti ve vzdělávání, výzkumu a praxi na univerzitě. V rámci projektu […]