31.12.: Podmínky činnosti VŠ do 10.1.2021

31. 12. 2020 0 Comments

Upozorňujeme na platné usnesení vlády ČR ze dne 23.12.2020, které upravuje mimo jiné i podmínky činnosti VŠ od 27.12.2020 do 10.1.2021 (viz níže). Z toho usnesení vyplývá nemožnost kontaktní výuky na celé ČZU (nemáme zdravotnické obory), ale možnost kontaktního zkoušení do 10 osob ve skupině. S ohledem na výše uvedené usnesení vlády není tato bloková výuka až […]

18.1.: TA ČR, předběžné parametry veřejné soutěže TREND

18. 1. 2021 0 Comments

Informujeme vás o tom, že bude vyhlášena veřejná soutěž TA ČR TREND. Technologická agentura České republiky (TA ČR) zveřejňuje prioritní výzkumné cíle pro 4. veřejnou soutěžProgramu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA. Dokument naleznete ZDE. Specifikace prioritních výzkumných cílů proběhla v rámci diskuze s vybranými subjekty státní správy. Uchazeč v příslušném poli elektronického návrhu projektu popíše, zda a […]

18.1.: Nové veřejné soutěže GA ČR, TA ČR

18. 1. 2021 0 Comments

Informujeme vás o tom, kdy budou vyhlášeny veřejné soutěže GA ČR a TA ČR pro rok 2021.  Grantová agentura České republiky (GA ČR) je jediná instituce v ČR, která poskytuje z veřejných prostředků účelovou podporu výhradně na projekty základního výzkumu. V rámci vyhlášených výzev podporuje vědecké projekty jak erudovaných vědců a týmů, tak mladých a začínajících badatelů. Každý […]

Stipendia za základě mezinárodních smluv – Řecko, Lotyšsko, Německo

17. 1. 2021 0 Comments

Dovolujeme si Vás informovat o blížících se termínech podání žádostí o stipendium na základě mezinárodních smluv. Akademičtí pracovníci mohou žádat o jedno ze šesti stipendijních míst pro studijní a výzkumné pobyty v Řecku v roce 2021. Maximální délka pobytu je 7 dní, výše stipendia činí 110 Eur denně. Nabídka je ovšem podmíněna notifikací řecké strany, ke které […]

Nabídka stipendií v česko-francouzském programu mobility Barrande Fellowships

11. 1. 2021 0 Comments

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolujeme si Vás informovat o vypsání stipendijní nabídky, která vychází z dohody o společném stipendijním programu mezi Českou republikou a Francií. Garantem programu, též zvaného „Barrande Fellowship Programme“, jsou MŠMT ČR a Francouzské velvyslanectví v ČR. Stipendia umožní absolvovat vybraným studentům DSP výzkumný pobyt ve Francii pod vedením francouzského školitele. Doktorandi se mohou […]

3.1.: informace k podání dílčích průběžných periodických a závěrečných zpráv národním poskytovatelům

3. 1. 2021 0 Comments

Informuji vás o tom, jak v letošním novém roce bude probíhat podávání projektových, grantových zpráv dílčích, průběžných, periodických a závěrečných datovou schránkou na fakultě. Dílčí a závěrečné zprávy poskytovatele GAČR Dílčí zprávy Řešitelé projektů vyplní elektronickou zprávu v on-line systému GAČR GRIS. Při vyplňování aplikace se řešitel řídí nápovědou elektronické aplikace a zadávací dokumentace veřejné soutěže pro […]