TAČR_program SIGMA

5. 6. 2022 0 Comments

Technologická agentura TAČR vyhlásí na konci roku nový program SIGMA, který je navržen s dobou trvání 14 let a který nahrazuje program ÉTA a ZÉTA. „Hlavní výhodami programu jsou efektivita, pružnost a variabilita, načasování a propojení s unijními programy. Program SIGMA je navržený jako široce zaměřený nástroj na podporu aplikovaného výzkumu a inovací. Tato koncepce […]

Empowering Women in Agrifood

30. 5. 2022 0 Comments

Informujeme o příležitosti přihlásit se do programu EIT Food – EWA (Empowering Women in Agrifood), který je určený pro ženy podnikatelky v zemědělsko – potravinářském sektoru. Šestiměsíční program, který je zaměřen na vytvoření podnikatelských řešení pro konkrétní výzvy v agropotravinářství, nabízí: Mentoring (20 hodin 1:1) Workshopy a rozvoj projektu (10 kurzů) Networking Koučování pro závěrečnou prezentaci Přístup k […]

NAZV – vyhlášení veřejné soutěže 2022

27. 5. 2022 0 Comments

rádi bychom vás informovali, že Ministerstvo zemědělství vyhlašuje veřejnou soutěž v „Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017 – 2025, ZEMĚ“ s počátkem řešení projektů v roce 2023. Klíčové oblasti v rámci Podprogramu II jsou: Udržitelné hospodaření s přírodními zdroji Udržitelné zemědělství a lesnictví Udržitelná produkce potravin Soutěžní lhůta končí dnem 13. července 2022, interní termín […]

TA ČR: vyhlášení soutěže programu DELTA 2/ TA ČR: open call of program DELTA 2

24. 5. 2022 0 Comments

Rádi bychom Vás informovali o vyhlášení 4. veřejné soutěže programu DELTA 2. Cílem veřejné soutěže je zvýšit množství konkrétních výstupů/výsledků aplikovaného výzkumu. Tyto výstupy/výsledky budou úspěšně zavedeny do praxe a posílí tak konkurenceschopnost zúčastněných podniků a výzkumných organizací. Bilaterální spolupráce zlepší přístup týmů z ČR k mezinárodním znalostem, know-how a zahraničním výzkumným kapacitám a usnadní […]

Výzva k podávání návrhů společných česko-francouzských výzkumných projektů/Franco-Czech Mobility programme – New call for projects

12. 5. 2022 0 Comments

Barrande mobilita je francouzsko-české partnerství Huberta Curiena (PHC). Ve Francii je realizován Ministerstvem zahraničních věcí (MEAE) a Ministerstvem vysokého školství, výzkumu a inovací (MESRI) a v České republice Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Cílem programu je podpořit rozvoj vědeckých mobilit mezi vědeckými týmy obou zemí a to především podporou účasti mladých vědců a doktorandů. […]