24.3.: dezinfekce “Žlutý klas” pro zaměstnance a doktorandy pracující uvnitř budov

24. 3. 2020 0 Comments

Vážení zaměstnanci, vážení doktorandi.

V současné době je přístup do budovy umožněn jen se svolením děkanky fakulty. O způsobu jsou obeznámeni vedoucí pracovišť.

Provoz na pracovištích je v některých případech přesto třeba zajišťovat, a proto jsme pro vás připravili balení dezinfekčního roztoku, které můžete využít právě pro tento účel.

Dezinfekční roztok Žlutý klas je cca 80% denaturovaný líh, ale je mírně parfémován esencí lemon grass.

Roztok je určen k dezinfekci rukou, není určen k vnitřnímu použití. Čtěte podrobnější informaci.

Po ošetření některých předmětů můžou na jejich povrchu vznikat mapy. Přesto…. je vhodné po vstupu do budov a na pracoviště dezinfikovat všechny dotykové části (tlačítko výtahu, kliky…), vyzkoušejte roztok i pro povrchovou dezinfekci telefonních přístrojů, mobilů a všeho, co sdílí více osob na pracovišti.

Nelze využít do otevřených ran, pozor na oči!

Dezinfekční roztok máme pro vás připraven:

  • v plastové nádobce-spreji 30 ml
  • v plastové nádobce 200 ml (jako rezervní náplň do spreje)

Používejte vždy sprej – šetříte tím tekutinu.

Dezinfekční roztok Žlutý klas (sprej i rezervní náplň) se nachází za dveřmi posluchárny AIV. Vstup na čipovou kartu. Foto – viz příloha.

V místnosti se nachází také kanystr, kde si můžete doplňovat svou nádobku 200 ml. Prosím, vezměte si jen takové množství, které je potřeba pro vás, tedy každý 1 + 1 ks (sprej a 200 ml nádobku). Nyní je akutní nedostatek obalů na trhu – tj. sprejů a různých nádob. Proto je vhodné si přinést svůj obal – sprej z domácnosti, nádobu ale náležitě označte a užívejte jen vy.

Připomínám, že posluchárna je uvnitř střežena kamerovým systémem.

Děkuji všem, kteří se aktivně podíleli. Jmenovitě za know-how a organizaci zejména: M.Chalupa, K.Jiralová, M. Zouhar, M.Opatrný.

V. Mikšík, CPIS


************************ In English ************************

Dear employees, dear PhD students.

Currently, access to the building is only allowed with the permission of the Faculty Dean. Heads of departments are acquainted with the method.

Nevertheless, in some cases it is necessary to continue experiments in the workplaces, so we have prepared a disinfection package for you.

Disinfection is intended for hand disinfection, not for internal use. Read the safe information (in Czech).

After the treatment of some objects, maps can appear on their surface. Yet…. it is advisable to disinfect all touch parts after entering buildings and workplaces.

It cannot be used in open wounds, please watch your eyes!

We have prepared for you the disinfection:

  • in a plastic spray bottle 30 ml
  • in a 200 ml plastic container (as a spare spray bottle)

Always use the spray to save fluid.

Disinfection (spray and reserve) is located behind the door of the auditorium AIV. Please use your personal card entry. Photo – see attachment.

There is also a can in the room where you can refill your 200 ml bottle.

Please take only the quantity that is needed for you, 1 + 1 for each.

Now there is an acute shortage of sprays and containers on the market. Therefore, it is advisable to bring your spray from the home, but the bottle has to be properly labeled and use only you.

We remind you that the room is guarded by a camera system.

Thank you to all who actively participated, especially: M. Chalupa, K. Jiralová, M. Zouhar, M. Opatrný.

V. Mikšík, CPIS, agro@af.czu.cz

One thought on “24.3.: dezinfekce “Žlutý klas” pro zaměstnance a doktorandy pracující uvnitř budov”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *