25.3.: Organizace zbývající části akademického roku

26. 3. 2020 0 Comments

Vážení studenti a pedagogové FAPPZ,

obracíme se na Vás, abychom vás informovali o organizaci zbývající části akademického roku, a především vysvětlili další postup v souvislosti s přijatými opatřeními proti šíření COVID-19.

Velmi nás těší váš zájem o současný mimořádný průběh studia na naší fakultě. Chceme vás ujistit, že konáme všechny kroky k tomu, aby Státní závěrečné zkoušky proběhly úspěšně, stejně jako zkouškové období a mohli jste tak úspěšně studium ukončit nebo bezproblémově pokračovat do dalšího ročníku.

Uvědomujeme si, že současná situace zvyšuje napětí a stres, kterému jste vystaveni před zkouškami z předmětů, a především před státními závěrečnými zkouškami. Tuto situaci reflektujeme a budeme vám vycházet maximálně vstříc.

O co se jedná konkrétně:

Dokončení výuky

  • u všech ročníků Bc. a Mgr. studia se výuka v letním semestru dokončí bezkontaktními formami v plánových termínech (10. a 12. týdnů, končící, resp. nekončící ročníky), tedy bez prodlužování.

Zkouškové období

  1. Nekončící ročníky
  2. u nekončících ročníků (1. a 2 roč. Bc. a 1. roč. Mgr. studia) bude zkouškové období probíhat standardně podle harmonogramu (v rozmezí začátek května – konec června). Ke skládání zkoušek a zápočtů bude ve zvýšené míře využito i období prázdnin (až do začátku září). Počet termínů zkoušek bude dostatečný i s ohledem na aktuální nařízení vlády a příslušná doporučení MŠMT.
  3. Na začátku zkouškového období budeme v nouzovém stavu, budou tedy využívány pouze on-line metody zkoušení (MS Teams, LMS Moodle, Meet Google, Učebna Google, Adobe Connect aj.) po zrušení nouzového stavu se mohou uplatnit klasické formy zkoušení. Kritéria ukončení jednotlivých předmětů (zápočet, zkouška) jsou plně v gesci garantů jednotlivých předmětů.
  4. U některých předmětů, kde online formy zkoušení jsou obtížně možné, bude vypsán dostatek termínů v období mimo nouzový stav v rámci aktuálního akademického roku.
  • Končící ročníky
  • u končících ročníků (3. roč. Bc. a 2. roč. Mgr. studia) zkouškové období začne v souladu s harmonogramem, bude však prodlouženo až do 7.8. 2020.

Státní závěrečné zkoušky

  • vzhledem k aktuálním informacím a odhadům ministerstva školství o zpřístupnění škol pro studenty nejdříve ve druhé polovině května, budou posunuty termíny konání státních závěrečných zkoušek. Nový termín SZZ pro Bc. studium je stanoven na 17.8 – 21.8 2020 a pro Mgr. studium na 24.8 – 28.8. 2020. Adekvátně se samozřejmě prodlouží i odevzdávání závěrečných prací, abyste byl dostatek času vše úspěšně dokončit (Bc. práce odevzdání do: 17. 7. 2020 | Mgr. práce odevzdání do 24. 7. 2020).

V případě jakýchkoliv změn Vás budeme vždy neprodleně informovat.

Vážení studenti a pedagogové přejeme vám v nastávajících dnech hodně zdraví a štěstí. Prosím buďte ohleduplní vůči ostatním spoluobčanům a využijte této mimořádné situace k pozitivním aktivitám.

Vaše děkanka Iva Langrová a vedení fakulty

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *