27.3.: Organizace bezkontaktní výuky

27. 3. 2020 0 Comments

Vážení kolegové,

situace, které čelíme je bezprecedentní a přináší mnohé výzvy, které byly ještě před několika týdny nepředstavitelné. Spolu s ostatními vysokými školami jsme se přihlásili k tomu, že navzdory opatřením proti šíření COVID19 budeme ve výuce dále pokračovat. Rozhodli jsme se, že nebudeme rezignovat na naše hlavní poslání, kterým je vzdělávání našich studentů a naplníme to, co se od nás očekává.

Po prvních týdnech této mimořádné situace se nám daří zavádět nové možnosti bezkontaktní výuky, které máme k dispozici. Chtěli bychom poděkovat mnohým aktivním pedagogům, kteří se podílejí na implementaci nových technologií, které nám umožnují v kvalitní výuce dále pokračovat. Chtěli bychom vás také informovat, že dostáváme mnoho pozitivních ohlasů od studentů, kteří oceňují tuto naši snahu. Bohužel dostáváme i informace, že některé předměty zcela dobře nefungují a jejich garanti se studenty příliš nekomunikují.

Chtěli bychom na vás apelovat, že je vaší povinností ve výuce dále pokračovat a zajistit kvalitní bezkontaktní výuku.

Jsme si vědomi, že je potřeba způsob výuky vyjasnit a stanovit jasná pravidla, která dále uvádíme.

Jak realizovat bezkontaktní výuku:

 • výuka probíhá dle platného harmonogramu FAPPZ,
 • držte se náplně předmětu – každý předmět má jasně definovaný cíl a harmonogram uvedený v jeho sylabu,
 • stanovte jasně podmínky ukončení předmětu (zápočet a zkouška) a oznamte je studentům,
 • zápočet/zkouška může proběhnout bezkontaktně pomocí LMS Moodle nebo MS Teams, případně dalšími domluvenými formami komunikace,
 • zkouška může být posunuta do období po zrušení karanténních opatření zřejmě květen/červen–srpen/září,
 • zkouškové období končících ročníků probíhá do 7.8.2020,
 • zkouškové období nekončících ročníků probíhá do 4.9 2020,
 • pokud zvolíte způsob zkoušení, dodržte zvolený způsob po celou dobu zkouškového období u všech studentů stejně (zkoušíte-li ústně zkoušejte všechny ústně – kontaktně – po konci karanténních opatření nebo bezkontaktně – např. prostřednictvím MS Teams), pokud zkoušíte testem, zkoušejte všechny testem (kontaktně – po skončení karanténních opatření nebo bezkontaktně – např. prostřednictvím LMS Moodle nebo MS Teams)
 • komunikujte se studenty jednou týdně, reagujte na jejich dotazy, informujte je a buďte informováni o jejich činnosti, zadávejte jim úkoly a kontrolujte jejich vypracování,
 • nabídněte alternativy výuky i zdánlivě neřešitelných aktivit (praktická cvičení, exkurze, terénní cvičení apod.)– buďte kreativní, snažte se naplnit cíle předmětu (nahrajte videa, vysílejte online apod.),
 • informujte své nadřízené pracovníky o případných problémech ve výuce.

Jsme si vědomi, že jsme ocitli bez velkých příprav ve formě výuky, na kterou jsme nebyli dostatečně připraveni. Snažíme se, abychom vám, pedagogům naší fakulty, zajistili dobré podmínky pro implementaci metod bezkontaktní výuky, hlavní část aktivity je však na vás.

Další pokyny:

 • pokud můžete, poskytněte studentům skripta ve formě pdf souboru (např. v LMS Moodle),
 • prosíme, vzdělávejte se – níže uvádíme návody na obsluhu MS Teams a LMS Moodle, průběžně vás budeme také informovat o probíhajících vzdělávacích akcích zajišťovaných Knihovnou ČZU či jinými institucemi,
 • v případě potřeby konzultace obtížnějších úkonů v LMS Moodle, můžete kontaktovat Lukáše Polanku +420 704 870 188, polanka@af.czu.cz,
 • žádáme vedoucí kateder, aby zajistili mechanismus kontroly výukových aktivit na katedře – vedoucí katedry musí mít přehled o předmětech zajišťovaných katedrou v tomto semestru a v rámci zavedeného mechanizmu musí komunikovat s garanty předmětů v pravidelných časových intervalech,
 • žádáme vedoucí závěrečných prací (DP a BP) o vstřícnost vůči končícím studentům, komunikujte dostatečně často se svými studenty a pomozte jim zvládnout nelehkou situaci,
 • připomínáme, že je odloženo odevzdání závěrečných prací do 17.7. 2020 (Bc.) resp. 24.7. 2020 (Mgr.), odevzdání závěrečné práce se primárně předpokládá elektronicky, odevzdání tištěné verze se bude upřesňovat,
 • bakalářské Státní závěrečné zkoušky proběhnou 17.8. – 21.8. 2020 a magisterské Státní závěrečné zkoušky proběhnou 24.8. – 28.8.2020, v tomto období prosím neplánujte dovolené s ohledem na personální zajištění stánic.

Na závěr bychom vám rádi poděkovali, děkujeme za vstřícnost a angažovanost mnohých z vás. Berme opatření spojená s COVID19 jako výzvu a vyjděme z této situace posílení. Věříme, že se nám to podaří!

Vaše děkanka Iva Langrová a vedení fakulty


Návody a odkazy

Návody OIKT


MS TEAMS

Velmi důležitá informace – využití MS TEAMS

ONLINE VYUKA MS TEAMS – návod

Webinář jak využívat MS Teams pro výuku na dálku. Probíhá vždy v pátek od 9 do 11 hod. – Výuka na dálku

Přehledná příručka od MS


MOODLE

Návod na vytvoření testu v Moodle – je to dlouhé video, zde je jeho obsah

Jak má test vypadat (IVP – Zásady tvorby testových položek a didaktických testů)

Knihovna ČZU nabízí aktuálně webináře 1. a 2.dubna (Základy odborného psaní a Jak na citace)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *