Studentská vědecká konference 2022 – vyhlášení / Student Scientific Conference – Announcement

8. 4. 2022 0 Comments

Vážené kolegyně, vážení kolegové,děkanem fakulty prof. Ing. Josefem Soukupem, CSc. byla vyhlášena soutěž o nejlepší vědecké a projektové práce studentů bakalářského a magisterského prezenčního i kombinovaného studia na FAPPZ ČZU v Praze. Název soutěže: Studentská vědecká konference FAPPZ ČZU v Praze 2022Termín konání konference: 11. května 2022 / May 11, 2022 Vyhlášení soutěže, její harmonogram […]

Organizace výuky v LS u kombinované formy navazujícího magisterského studia

6. 4. 2022 0 Comments

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vzhledem k častým dotazům ze strany studentů končících ročníků kombinované formy magisterského studia je potřeba vyjasnit situaci s termíny konzultací, zkouškového období a přípravy na SZZ.  Poslední konzultace studentů proběhne 29.-30.4. 2022, zkouškové období v termínu 18.4.-8.5. 2022 a příprava na SZZ je naplánována na 2.5.-15.5. 2022. V posledních třech letech nebylo načasování […]

Změna procesu odevzdávání výtisků závěrečných prací

6. 4. 2022 0 Comments

V tomto akademickém roce bude na základě dobrých zkušeností z minulého roku a zejména za účelem zjednodušení procesu a úspory času změněn proces odevzdávání výtisků závěrečných prací, a to následujícím způsobem: Dle harmonogramu musí student odevzdat prostřednictvím UIS diplomovou práci do 14.4. 2022 (čtvrtek) a bakalářskou práci do 22.4. 2022 (pátek). Je zodpovědný za to, že vytištěná […]

Pokyn děkana FAPPZ ke způsobu výuky v LS 2021/2022 / Dean´s Instruction about the conditions of teaching in summer semester 2021/2022

3. 2. 2022 0 Comments

Pokyn děkana FAPPZ ke způsobu výuky v LS 2021/2022 Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci, vysokému počtu osob v karanténě na fakultě i celé ČZU a z důvodu zabezpečení kvality výuky upravuji v souladu s odstavcem 8 Metodického pokynu prorektora pro pedagogickou činnost k průběhu výuky v letním semestru akademického roku 2021/2022 podmínky uskutečňování výuky na Fakultě agrobiologie, potravinových a […]

Testování zaměstnanců na fakultě od 17.1.2022

17. 1. 2022 0 Comments

Nařízení se vydává v souladu s Rozhodnutím rektora č. 1/2022 ze dne 10. ledna 2022 a v souladu s obecně závaznými právními předpisy za účelem zamezení šíření nákazy koronavirem.