27.3.: MŠMT -sdělení k výzvě podávání návrhů projektů česko-ukrajinských

27. 3. 2020 0 Comments

Vážení a milí,

níže vám zasílám sdělení k jednostranné výzvě Ministra školství a vědy Ukrajiny ve věci podávání návrhů společných česko – ukrajinských mobilitních projektů v oblasti vědy a výzkumu s dobou řešení 2021 – 2022.

Ministerstvo školství a vědy Ukrajiny (dále jen „MESU“) vyhlašuje dne 25. 3. 2020 jednostrannou výzvu k podávání návrhů společných česko-ukrajinských mobilitních projektů v oblasti vědy a výzkumu s dobou řešení 2021 – 2022.

Termín pro podávání společných návrhů projektů (podává pouze ukrajinská strana na základě dohody s českým partnerem): 25. 3. 2020 – 25. 5. 2020, 17.00 CET.

Vyhlášení výsledků: říjen 2020

Do výzvy lze podat návrhy se zaměřením do následujících vědních oblastí:

 1. Informační technologie
 2. Energetika
 3. Ekologie a racionální využívání přírodních zdrojů
 4. Biotechnologie, nové terapeutické metody, prevence nemocí
 5. Nové látky a materiály
 6. Aktuální zaměření ve strojírenství
 7. Sociální vědy, humanitní vědy a vědy o umění

 Na ukrajinské straně mohou návrh projektu podávat vysoké školy a výzkumné instituce. Jejich partnery na české straně mohou být výzkumné organizace (tj. rovněž vysoké školy a výzkumné instituce), které budou hradit náklady svých participantů souvisejících s projektem z prostředků svého rozpočtu.

 Přihláška podávaná ukrajinskou stranou musí obsahovat tyto náležitosti:

 1. Společný návrh projektu v ukrajinském a anglickém jazyce (viz příloha)
 2. Dopis obsahující potvrzení, že česká strana je připravena hradit z prostředků svého rozpočtu finanční náklady v souladu s návrhem projektu
 3. Životopis českého a ukrajinského hlavního řešitele
 4. Souhlas se zveřejněním základních údajů o návrzích projektů na webu MŠMT a MESU
 5. Vyplněný formulář prostřednictvím Google

Úhrada nákladů se vztahuje na cestovní a pobytové náklady, kdy vysílající strana hradí úspěšným uchazečům veškeré náklady (cesta/pobyt/stravné/kapesné), vč. nákladů na cestovní pojištění dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Kontaktní osoba pro české řešitele:

Ing. Irena Šindelářová

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Oddělení řízení mezinárodních programů VaVaI

Karmelitská 529/5

118 12 Praha 1 – Malá Strana

Tel.: +420 234 812 287

E-mail:  irena.sindelarova@msmt.cz

Kontaktní osoba pro zahraniční řešitele:

Mgr. Tetiana Shevtsova, Ph.D.

Ministerstvo školství a vědy Ukrajiny

Oddělení mezinárodní spolupráce pro vědu a inovace

16, Taras Shevchenko Blvd, Kyiv, 01601

Tel.: +380 442 878 239

E-mail: shevtsova@mon.gov.ua

Formulář pro uchazeče (česká strana vyplní na žádost ukrajinské strany, tj. garantem formuláře je ukrajinská strana): UA-CZ-2020 application form, soubor typu doc, (169 kB)

Odkaz na další informace o podmínkách výzvy: https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/diyalnist/mizhnarodna-dilnist/mizhnarodni-naukovi-proekti/dvostoronni-naukovi-konkursi

Kontaktní osoba za Centrum projektů FAPPZ je Laura Míčková, s dotazy se na ní obracejte, prosím, na micka@af.czu.cz .

Pokud byste cokoliv potřebovali pomoci, poradit, vyhledat informace ode mě, kdykoliv se na mě obraťte na krejcikovae@af.czu.cz  nebo na tlf.: + 420 703 182 884.

Zdraví a vše dobré přeje Eva Krejčíková 😊

Projektová konzultantka národních programů

Centrum projektů FAPPZ

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *