26.3.: Info prodloužené termíny veřejných soutěží/Extended deadlines of the project calls

26. 3. 2020 0 Comments

Vážení a milí,

níže vám zasíláme informace o posunutí termínů veřejných soutěží z důvodu výskytu koronaviru.

GA ČR dne 20. 3. 2020  v obchodním věstníku oznámila zrušení a znovu vyhlášení všech veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích vyhlašovaných GA ČR s počátkem řešení pro rok 2021.

Nová soutěžní lhůta je stanovena od 21. 3. 2020 do 4. 5. 2020.

Technologická agentura ČR společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu prodlužuje možnost podat projekty do 2. veřejné soutěže v Programu TREND podprogram 2 Nováčci = prodloužená soutěžní lhůta začíná dnem 20. února v 9:00 hodin a končí dnem 2. dubna 2020. Tyto projekty mají pomoci nastartovat vlastní výzkumné a vývojové aktivity u podniků, které je doposud nerealizovaly na pravidelné bázi.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) se rozhodlo vzhledem k aktuální situaci prodloužit lhůtu pro předkládání návrhů česko-rakouských projektů v základním výzkumu až do 5. června 2020a GA ČR prodloužil lhůtu švýcarsko-českých projektů v základním výzkumu do 8. 4. 2020.

Cílem výzev je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu. 

Uzávěrka podávání návrhů do výzvy COST byla posunuta na 29. října 2020.

Program COST patří mezi unikátní evropské a světové koordinační mechanismy s nejdelší historií, které nemají jinde než v Evropě obdobu. Na webu COST byla vytvořena speciální stránka zaměřená na reakci COST na koronavirus, která bude pravidelně aktualizována. Více informací naleznete zde.

Prodlužují se také termíny u některých výzev programu Horizont 2020. Prodloužení se bude týkat výzev s původně plánovanými uzávěrkami mezi 16. 3. a 15. 4., viz zde. Pro více informací sledujte Funding and Tenders Opportunities Portal.

Evropská komise odložila na 14. května 2020 například termín uzávěrky následujících výzev v tématu Výzkumné infrastruktury:

K posunu došlo i u jednokolové výzvy CE-BIOTEC-08-2020 (Nové biotechnologie pro sanaci škodlivých kontaminantů) u které je uzávěrka posunuta z 15. dubna na 20. dubna 2020.

Pokud byste cokoliv potřebovali pomoci, poradit, vyhledat informace ode mě, kdykoliv se na mě obraťte na krejcikovae@af.czu.cz  nebo na tlf.: + 420 703 182 884.

Zdraví a vše dobré přeje Eva Krejčíková 😊

Projektová konzultantka národních programů

Centrum projektů FAPPZ

###### in English ######

Grant Agency of the Czech Republic (GA CR) announced on 20th March2020 the cancellation and subsequent reannouncement of all public tenders in research, development and innovations announced by GA CR with the expected date of project launch in 2021

The new period during which the project have to be submitted is 21th March to 4th May 2020

The deadline for COST project was moved to  29th October 2020

H2020 extends the deadlines form some of its calls (which should originally be closed between 16th March and 15th April, link here: https://www.cost.eu/news/open-call-collection-date-postponed-until-october-2020/

European Commission postponed the deadline to 14th May for these calls:

The deadline for the call CE-BIOTEC-08-2020 (New biotechnologies to remediate harmful contaminants (RIA)) was moved from 15th to 20th April.

If you have any questions, please, contact Lukas Pacek (pacek@af.czu.cz)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *