TAČR_vyhlášení 7. veřejné soutěže programu TREND 5G

28. 4. 2022 0 Comments

Technologická agentura ČR otevřela 7. veřejnou soutěž programu TREND, PP1 – „5G“.

Hlavním cílem programu je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích.

Veřejná soutěže je zaměřena na podporu projektů zabývající se vývojem a aplikací standardů 5. generace a vyšších (dále “5G”) a je financována z Národního plánu obnovy v rámci komponenty 1.3 s názvem Digitální vysokokapacitní sítě a její investice “Vědeckovýzkumné činnosti související s rozvojem sítí a služeb 5G”. Standardy 5G se rozumí standardy dle specifikací sítí 5. a vyšší generace podle sdružení 3GPP.

Hlavní uchazeč (kategorie „podnik“, kam ovšem spadají i neziskové organizace, spolky, příspěvkové organizace atd.) může podat maximálně jeden návrh projektu do této veřejné soutěže.

Hlavní uchazeč podat maximálně jeden návrh projektu do souběžně vyhlášené 6. veřejné soutěže programu TREND Technologičtí lídři.

Na dalšího účastníka (např. VO) se nevztahují podmínky pro hlavního uchazeče.

Soutěžní lhůta začíná dnem 28. dubna a končí 13. června 2022.

Detailní informace o výzvě naleznete na ep.czu.cz

Výše podpory na jeden projekt: 15 mil. Kč

Max. intenzita podpory na jeden projekt: 70 %

Doba řešení: 12–36 měsíců

Začátek řešení projektu: 1/2023–3/2023

Nejzazší termín ukončení řešení projektu: 12/2027

Čestné prohlášení za uchazeče ČZU zašle Oddělení rozvoje a projektového řízení.

Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podání návrhů projektů, podmínky způsobilosti uchazečů, požadavky na její prokázání a způsob hodnocení návrhů projektů jsou podrobněji popsány v zadávací dokumentaci, na stránkách TA ČR zde.