TAČR_vyhlášení 6. veřejné soutěže programu TREND Technologičtí lídři

28. 4. 2022 0 Comments

Technologická agentura ČR otevřela 6. veřejnou soutěž programu TREND, PP1 – „Technologičtí lídři“.

Hlavním cílem programu je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích.

Podpořeny budou projekty průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž cílem je zavedení výsledků do praxe, zejména do průmyslové výroby a do nabídky produktů na trhu, projekty rozvíjející nové technologie a materiály, zvyšující míru automatizace arobotizace a využití digitálních technologií.

Hlavní uchazeč (kategorie podnik, kam ovšem spadají i neziskové organizace, spolky, příspěvkové organizace atd.) může podat maximálně jeden návrh projektu do této veřejné soutěže.

Hlavní uchazeč může podat maximálně jeden návrh projektu do souběžně vyhlášené 7. veřejné soutěže programu TREND 5G.

Na dalšího účastníka (např. VO) se nevztahují podmínky pro hlavního uchazeče.

Soutěžní lhůta začíná dnem 28. dubna a končí 16. června 2022.

Detailní informace o výzvě. A také na stránkách ep.czu.cz.

Výše podpory na jeden projekt: 25 mil. Kč

Max. intenzita podpory na jeden projekt: 70 %

Doba řešení: 12–60 měsíců

Začátek realizace: nejdříve 1. 1. 2023 a nejpozději 1. 3. 2023

Čestné prohlášení za uchazeče ČZU zašle Oddělení rozvoje a projektového řízení.

Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podání návrhů projektů, podmínky způsobilosti uchazečů, požadavky na její prokázání a způsob hodnocení návrhů projektů jsou podrobněji popsány v zadávací dokumentaci, na stránkách TA ČR zde.