Výzva programu Otevřené výzvy v bezpečnostním výzkumu 2023-2029 (OPSEC)

3. 5. 2022 0 Comments

Informujeme o vyhlášené výzvě programu Otevřené výzvy v bezpečnostním výzkumu 2023-2029 (OPSEC) poskytovatele Ministerstva vnitra.

Do této veřejné soutěže není možné předkládat návrhy projektů mající charakter základního výzkumu.


Do veřejné soutěže se může hlásit:

  • malý, střední nebo velký podnik
  • výzkumné organizace

Hlavní cíl Programu OPSEC

Hlavním cílem Programu je systematicky podněcovat a rozvíjet zájem výzkumné a inovační sféry o zapojení do řešení bezpečnostních výzev pro moderní společnost a tvořit tak základnu pro rozvoj konkurenceschopných bezpečnostních inovací.

Projekty se mohou podávat do 8. června 2022, interní termín ČZU 7. června 2022.

Cíle a zaměření podprogramu 2

  • Technologie a znalosti pro rozvoj práce se služebními zvířaty

Cíle a zaměření podprogramu 3

  • Bezpečnost a autenticita v dodavatelských řetězcích a ekonomických vztazích
  • Snižování negativních dopadů činnosti bezpečnostních a záchranných sborů na životní
  • prostředí
  • Prevence rizik ekologických katastrof
  • Naturogenní hrozby, jejich dynamika, vyhodnocování a predikce, včetně vztahu
    ke klimatické změně

Detailní informace o výzvě naleznete na ep.czu.cz

Výše podpory na jeden projekt: 50 mil. Kč

Max. intenzita podpory na jeden projekt: 100 %

Doba řešení: 24–48 měsíců

Začátek řešení projektu: 1/2023

Čestné prohlášení za uchazeče ČZU a za projekt vyžaduje podpis statutárního zástupce a přesný název projektu. Zajištění podpisu může trvat několik pracovních dní, proto Oddělení rozvoje a projektového řízení prosí o informování několik dní předem.

Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podání návrhů projektů, podmínky způsobilosti uchazečů, požadavky na její prokázání a způsob hodnocení návrhů projektů jsou podrobněji popsány v zadávací dokumentaci, na stránkách BV MV ZDE.

Případné dotazy: slechtovak@rektorat.czu.cz