TAČR – oznámení o předběžných parametrech 6. veřejné soutěže programu Prostředí pro život

11. 4. 2022 0 Comments

Technologická agentura ČR informuje o předběžných parametrech 6. veřejné soutěže programu Prostředí pro život.

Vyhlášení této veřejné soutěže se plánuje na 29. června 2022.

Program Prostředí pro život je zaměřen zejména na nová řešení v oblasti životního prostředí, stabilizování a rozšíření znalostní základny, která výrazně přispěje k zajištění zdravého a kvalitního životního prostředí v České republice a k udržitelnému využívání jejích zdrojů, minimalizací negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí včetně dopadů přesahujících hranice státu a přispěje tak ke zlepšování kvality života v Evropě i v globálním kontextu.

Šestá veřejná soutěž bude vyhlášena ve dvou podprogramech:

  • Podprogram 1: Operativní výzkum ve veřejném zájmu (PP1)
  • Podprogram 2: Ekoinovace, technologie a postupy pro ochranu životního prostředí

Podprogram 1 je zaměřen na řešení témat s místními, regionálními a celospolečenskými dopady, jejichž výsledky jsou využitelné ve veřejné správě (eGovernment, digitalizace, optimalizace regulace, snižování administrativní zátěže) a pro tvorbu strategických a koncepčních dokumentů. V rámci podprogramu 1 budou podporovány projekty výzkumu a vývoje pouze ve veřejném zájmu.

V rámci podprogramu 2 budou podporovány především projekty zaměřené na environmentální technologie a ekoinovace, projekty orientované na inovativní přístupy s praktickou využitelností zmírňující dopady klimatických změn, reflektující ochranu přírodních zdrojů a trendově orientované na aktuální výzvy v životním prostředí. Podprogram 2 je financován z Národního plánu obnovy v rámci komponenty 5.2 s názvem „Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe” a její investice „Podpora výzkumu a vývoje v oblasti životního prostředí”.

Předběžné parametry soutěže.

Více o soutěžích na stránkách TA ČR.

Hezký den.
Kolektiv CPITT FAPPZ