On-line Information Day on MSCA Postdoctoral Fellowships: 2022 Call, 26. dubna/April 2022

11. 4. 2022 0 Comments

Technologické centrum AV ČR pořádá dne 26. dubna 2022 On-line Informační den k Akci Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships (MSCA PF) zaměřený na výzvu 2022.

Výzva MSCA Postdoctoral Fellowships 2022 bude otevřena 12. května 2022, uzávěrka výzvy bude 14. září 2022.

Registrovat se na seminář můžete do 24. dubna 2022 ZDE. Akce bude probíhat v angličtině.

Granty Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships (MSCA-PF) podporují další vzdělávání a profesní růst výzkumných pracovníků.

O granty mohou žádat vědci, kteří dosáhli titulu PhD. nebo mají minimálně 4 roky praxe ve výzkumu. Účast není omezena věkem či národností. Téma projektu je na Vás tzv. bottom-up přístup. Míra financování z EU je 100%

Výzva je vhodná, jak pro vědce z ČZU, tak pro vědce ze zahraničí. Žádost mohou podávat, jak vědci z ČZU, kteří vyjedou na hostitelskou univerzitu do zahraničí, tak vědci ze zahraničí, kteří by chtěli přijet k nám na ČZU a realizovat tak svůj výzkum u nás.


The Technology Center of the Academy of Sciences of the Czech Republic is organizing an Online Information Day on the Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowship (MSCA PF) On April 26th, 2022.

The MSCA Postdoctoral Fellowships 2022 call will open on May 12th, 2022 with deadline on September 14th, 2022.

You can register for the seminar until April 24th, 2022 HERE. The event will be held in English.

Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships grants (MSCA-PF) support further training and career development of researchers.

Researchers who have earned a PhD or have at least 4 years of research experience may apply for MSCA-PF grants. Participation is not limited by age or nationality. The topic of the project is up to you (so-called bottom-up approach). The EU funding rate is 100%.

The call is suitable for both, researchers from CZU as well as for researchers from abroad. The proposal can be submitted by researchers of CZU who plan to go abroad to host university/institute to conduct their research there as well as by researchers from abroad who would like to come to CZU and carry out their research here.

Ing. Laura Míčková
Projektové oddělení
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
Česká zemědělská univerzita v Praze
Kamýcká 129 165 00 Praha – Suchdol