NAZV – vyhlášení veřejné soutěže 2022

27. 5. 2022 0 Comments

rádi bychom vás informovali, že Ministerstvo zemědělství vyhlašuje veřejnou soutěž v „Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017 – 2025, ZEMĚ“ s počátkem řešení projektů v roce 2023.

Klíčové oblasti v rámci Podprogramu II jsou:

  • Udržitelné hospodaření s přírodními zdroji
  • Udržitelné zemědělství a lesnictví
  • Udržitelná produkce potravin

Soutěžní lhůta končí dnem 13. července 2022, interní termín ČZU je stanoven na 11. července 2022.

Detailní informace o výzvě naleznete zde.

Předpokládaná finanční alokace: 254 000 000 Kč

Průměrná výše uznatelných nákladů na projekt: 4 000 000 Kč na jeden rok řešení projektu

Max. intenzita podpory na jeden projekt: 100 %

Předkládání projektových žádostí do: 13. 7. 2022

Minimální doba řešení: 2 roky

Maximální délka projektu: 3 roky

Zahájení řešení projektů: 1.1.2023 – 31.3.2023

Nejzazší termín ukončení řešení projektu: 31. 12. 2025

Předpokládané termíny konání seminářů pro uchazeče jsou 8. 6. 2022 a 22. 6. 2022. Bližší informace o přihlášení uchazečů na semináře budou zveřejněny v dostatečném předstihu.

Poznámka:

Rádi bychom zmínili často konzultovanou otázku na zahrnutí administrativního pracovníka do návrhu projektu, který tento rok může být plánován pouze v nepřímých nákladech.

Čestné prohlášení za uchazeče ČZU zašle Oddělení rozvoje a projektového řízení.