Empowering Women in Agrifood

30. 5. 2022 0 Comments

Informujeme o příležitosti přihlásit se do programu EIT Food – EWA (Empowering Women in Agrifood), který je určený pro ženy podnikatelky v zemědělsko – potravinářském sektoru.

Šestiměsíční program, který je zaměřen na vytvoření podnikatelských řešení pro konkrétní výzvy v agropotravinářství, nabízí:

  • Mentoring (20 hodin 1:1)
  • Workshopy a rozvoj projektu (10 kurzů)
  • Networking
  • Koučování pro závěrečnou prezentaci
  • Přístup k zahraničním investorům EIT Food
  • Odměna 10.000 EUR pro vítězku
  • Program je ZDARMA, uzávěrka přihlášek je 13.6.2022. Více informací naleznete zde: EWA | Empowering Women in Agrifood – EIT Food

Dear Ladies – reseachers, Phd. students and students,

we would like to inform you about the opportunity to sign up for the EIT Food – EWA (Empowering Women in Agrifood) program, which is designed for women entrepreneurs in the agri – food sector.

The six-month program, which focuses on creating business solutions to specific challenges in agri-food sector, offers:

• Mentoring (20 hours 1: 1)

• Workshops and project development (10 courses)

• Networking

• Coaching for the final presentation

• Access to foreign investors EIT Food

• EUR 10,000, money prize for the winner

The program is FREE, the application deadline is 13.6.2022. More information can be found here: EWA | Empowering Women in Agrifood – EIT Food