Výzva k podávání návrhů společných česko-francouzských výzkumných projektů/Franco-Czech Mobility programme – New call for projects

12. 5. 2022 0 Comments

Barrande mobilita je francouzsko-české partnerství Huberta Curiena (PHC). Ve Francii je realizován Ministerstvem zahraničních věcí (MEAE) a Ministerstvem vysokého školství, výzkumu a inovací (MESRI) a v České republice Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Cílem programu je podpořit rozvoj vědeckých mobilit mezi vědeckými týmy obou zemí a to především podporou účasti mladých vědců a doktorandů.

Výzva je otevřená všem vědním oborům a předložené projekty musí spadat do oblasti základního výzkumu.

Francouzské týmy by se měly přihlásit do Campus France (https://www.campusfrance.org/fr/barrande) a české týmy do MŠMT (https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-francouzskych-10, současně.

Projekty pak hodnotí francouzsko-česká komise.

Uzávěrka přihlášek: 30. června 2022


Dear employees and PhD students,

Barrande mobility is the Franco-Czech Hubert Curien Partnership (PHC). It is implemented in France by the Ministry of Europe and Foreign Affairs (MEAE) and the Ministry of Higher Education, Research and Innovation (MESRI), and in the Czech Republic by the Ministry of Education, Youth and Sports (MŠMT).

The objective of the program is to encourage the development of scientific exchanges between laboratories of the two countries, by promoting new cooperation and the participation of young researchers and doctoral students.

The call is open to all scientific fields and the projects submitted must fall within the field of fundamental research.

NB: the French teams should apply to Campus France (https://www.campusfrance.org/fr/barrande)

and the Czech teams to the MŠMT (https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-francouzskych-10), simultaneously.  

The projects are then evaluated by a Franco-Czech commission.

Application deadline: June 30, 2022

Ing. Laura Míčková
Projektové oddělení