RŮSTOVÉ A FIXNÍ MYŠLENÍ: Jak zlepšit nastavení své mysli? – pozvánka na přednášku Petra Ludwiga

24. 11. 2021 0 Comments

Vážené kolegyně, vážení kolegové, stále je ještě možné se přihlásit prezenčně či online na zcela jedinečnou přednášku Petra Ludwiga, předního českého odborníka, který před 11 lety založil vzdělávací institut GrowJOB a převádí do praxe aktuální vědecké poznatky z oblasti neurověd a behaviorální ekonomie. Institut pomáhá zlepšovat vnitřní motivaci, efektivitu a spokojenost lidí ve společnosti, což […]

CSR Konference ČZU 2021

23. 11. 2021 0 Comments

V úterý 9. 11. 2021 se v Aule České zemědělské univerzity v Praze uskutečnila CSR Konference ČZU 2021 s názvem „Společenská odpovědnost a udržitelnost na vysokých školách“. Zástupci z České zemědělské univerzity v Praze spolu s dalšími zástupci z vysokých škol se osobně sešli, aby společně podebatovali nad různými přístupy k agendě CSR a udržitelného managementu v univerzitním prostředí. Konferenci ukončila prohlídka kampusem ČZU, při […]

“Informační zdroje: online, efektivně, eticky” – pozvánka na webinář

22. 11. 2021 0 Comments

Vážené kolegyně, vážení kolegové, přijměte pozvánku na webinář “Informační zdroje: online, efektivně, eticky”, který pořádá Knihovna ČZU.  Termín: čtvrtek 25. 11. od 10:00 do 11:30 Lektorky: Mgr. Kristýna Paulová, PhDr. Hana Landová, Ph.D.  Anotace: Pedagogové mají v současné době k dispozici velké množství (nejen) elektronických informačních zdrojů, které mohou využít ve výuce. Jak se k nim co […]

Cena Mariana Szyjkowského – vyhlášení soutěže

18. 11. 2021 0 Comments

Vážení kolegové, níže naleznete informace k vyhlášení soutěže Polského institutu v Praze. V případě, že se rozhodnete někoho do této soutěže přihlásit, prosím o informaci na q@af.czu.cz. Uzávěrka přihlášek je 15. prosince 2021. Děkuji, Lukáš Kalous Polský institut v Praze vyhlásil další ročník Ceny Mariana Szyjkowského. Do soutěže o nejlepší diplomovou a bakalářskou práci se mohou přihlašovat práce obhájené […]

Nabídka kurzů rozvíjejících kvalitu vzdělávací a tvůrčí činnosti

5. 11. 2021 0 Comments

Vážené členky a členové akademické obce, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi Vás upozornit na další možnost účastnit se kurzů rozvíjejících kvalitu vzdělávací a tvůrčí činnosti. Kurzy se tentokrát orientují na zefektivnění emailové komunikace, osvojení si základních pravidel citační etiky a využívání informačních zdrojů ve výuce: 23.11.2021 (9:30 – 12:30) Efektivní emailová komunikace (anotace, informace, přihlášení) […]