Cena Mariana Szyjkowského – vyhlášení soutěže

18. 11. 2021 0 Comments

Vážení kolegové,

níže naleznete informace k vyhlášení soutěže Polského institutu v Praze. V případě, že se rozhodnete někoho do této soutěže přihlásit, prosím o informaci na q@af.czu.cz. Uzávěrka přihlášek je 15. prosince 2021.

Děkuji, Lukáš Kalous

Polský institut v Praze vyhlásil další ročník Ceny Mariana Szyjkowského. Do soutěže o nejlepší diplomovou a bakalářskou práci se mohou přihlašovat práce obhájené v akademickém roce 2020/2021, jejichž téma je spojeno s Polskem nebo se jejich obsah Polsku ve značné míře věnuje. Autor vítězné bakalářské práce získá 10 000 Kč. Autor vítězné diplomové práce získá 15 000 Kč.

Diplomové a bakalářské práce mohou přihlásit jejich autoři nebo vedoucí práce (se souhlasem autora). Přijímají se práce zaslané elektronicky ve formátu pdf (jiný formát po dohodě) na adresu: program.praga@instytutpolski.pl

Termín zasílání přihlášek je 15. 12. 2021.

K práci je nutno přiložit přihlášku a posudek vedoucího práce a oponenta. Přihlášku a pravidla soutěže najdete zde: https://instytutpolski.pl/praha/2021/11/08/cena-mariana-szyjkowskeho/Instytut Polski w Pradze