19.3.: MŽP – Výzva LIFE k předkládání žádostí o podporu z národních zdrojů

19. 3. 2020 0 Comments

Vážení a milí, ráda vás informuji o tom, že Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo národní výzvu k podávání žádostí o spolufinancování tzv. tradičních projektů v programu LIFE. Výzva je určena českým žadatelům, kteří předkládají projekty do evropské výzvy programu LIFE v roce 2020, v rámci podprogramu Životní prostředí a podprogramu Klima. Výzva je určena na přípravu […]

VPN na PC a na tabletech/telefonech a další info

18. 3. 2020 0 Comments

VPN pro zaměstnance fakulty.Vážení zaměstnanci. Kdo nemá a bude potřebovat zprovoznit VPN např. pro přístup na pracovní počítač na fakultě, musí zpočátku zažádat o povolení pomocí portálu helpdesk.czu.cz helpdesk.czu.cz/ServiceDesk.BridgeIT2#servicecatalogue (dále síťové služby / VPN vzdálený přístup do sítě ČZU) = nutno vyplnit tabulku. Podrobnější návod: www.oikt.czu.cz/cs/r-13233-poskytovane-sluzby/r-12472-virtual-private-network-vpn Dále: 1) nutno znát IP svého počítače, 2) mít […]

18.3.: GA ČR_zrušení vyhlášených veřejných soutěží_vyhlášení nových s prodlouženým termínem

18. 3. 2020 0 Comments

Vážení a milí, níže vám zasílám Sdělení předsednictva Grantové agentury České republiky k vyhlášeným veřejným soutěžím na podporu projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2021. V souvislosti s šířením epidemie koronaviru na území České republiky upozorňuje vědecká veřejnost, že vyhlášením nouzového stavu je narušena příprava návrhů projektů v aktuálně vyhlášených soutěžích. Ve snaze reagovat […]

16.3.: Home office/ New information-Home office

18. 3. 2020 0 Comments

K informaci zaměstnancům a doktorandům fakulty/ Information for employees and PhD students Vážení kolegyně, vážení kolegové, vzhledem k vážné zdravotní situaci v České republice vám všem nařizuji od pondělí 16.3. 2020 “home office”. Pobyt na pracovišti je možný jen k zajištění činností nezbytných pro udržení základních činností fakulty a v nutných případech. Toto preventivní nařízení […]

In English: Learning at the Faculty of Agrobiology, Food and Natural Resources CZU Prague

18. 3. 2020 0 Comments

To: members of the academic community Dear members of the academic community (teachers and students of the Faculty of Agrobiology, Food and Natural Resources), In accordance with the current regulations on the abolition of contact teaching, I hereby state that, until this regulation is revoked, the following applies to all forms of Bachelor and Master […]