4.4.: Stipendia na základě mezinárodních smluv: Německo (DAAD), Polsko, Slovensko, Estonsko

4. 4. 2020 0 Comments

Dovolujeme si Vás informovat o stipendijních nabídkách na základě mezinárodních smluv do Německa (DAAD), Polska, Estonska a na Slovensko. Pobyty se realizují v příštím akademickém roce a v současné době předpokládáme, že se tyto mobility budou moci uskutečnit.

Stipendia DAAD do Německa

K termínu 30. dubna 2020 mohou doktorandky/doktorandi a VŠ učitelky/učitelé žádat o stipendium DAAD na výzkumné pobyty, které mohou začít mezi prosincem 2020 a květnem 2021. Žádosti se podává do portálu DAAD a zároveň v tištěné podobě spolu s Návrhem na vyslání/Žádosti o přiznání stipendia do sídla AIA.

·         Výzkumná stipendia – krátké pobyty pro studentky/studenty DSP a mladé vědkyně/vědce, v délce 1 – 6 měsíců

·         Výzkumné pobyty pro VŠ učitelky/učitele (stipendium lze získat jednou za 3 roky), v délce 1 – 3 měsíce

·         Pracovní pobyty pro VŠ učitelky/učitele v oborech architektura a umění, v délce 1 – 3 měsíce

·         Bilaterální výměna vědkyň/vědců, v délce 7 dní – 3 měsíce

·         Nová pozvání pro bývalé stipendistky/stipendisty (stipendium lze získat jednou za 3 roky), v délce 1 – 3 měsíce

K termínu 1. května 2020 lze žádat o stipendium na

  • Studijní cesty skupin studentek/studentů do Německa, žádost podává VŠ učitelka/učitel pouze do portálu DAAD, délka cesty min. 7 – max. 12 dní
    Cestu lze uskutečnit nejdříve od 1. září 2020.

Stipendia do Polska

Protože k vyhlášenému datu uzávěrky nedošlo k využití všech stipendijních míst na akademický rok 2020/2021 jsme opět prodloužili uzávěrku a přijímáme do 30. dubna žádosti o stipendium do Polska. Studentky/studenti BSP, MSP a DSP mohou žádat o pobyty v délce 2-10 měsíců, akademičtí pracovnice a pracovníci o pobyty v délce 1-5 měsíců.

Stipendia na Slovensko

Do 30. dubna přijímáme žádosti o stipendium pro přednáškové a výzkumné pobyty pro akademické, vědecké a výzkumné pracovníky v délce 14 dní na Slovensko. 

Stipendia do Estonska

VŠ učitelky a učitele mohou do 1. května žádat o krátkodobé a dlouhodobé pobyty v Estonsku. Žádosti přijímá Archimedes Foundation, českou stranu (aia@dzs.cz) o podání žádosti pouze informují.

Prosíme o předání těchto informací případným zájemkyním a zájemcům a děkujeme za spolupráci!

S přáním pěkného a pohodového dne,

Sabine Borovanská

Akademická informační agentura (AIA)   |   Academic Information Agency
Oddělení bilaterálních a multilaterálních programů   |   Bilateral and Multilateral Programmes Unit
Tel.: (+420) 221 850 504
Mob.: (+420) 602 169 135
E-mail: sabine.borovanska@dzs.cz
DZS I Dům zahraniční spolupráce | Czech National Agency for International Education
Na Poříčí 1035/4   |   110 00 Praha 1
www.dzs.cz   |   www.naerasmusplus.cz 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *