20.3.: Pro zahraniční studenty. For international students. Для иностранных студентов.

20. 3. 2020 0 Comments

Vážení Studenti, vzhledem k mimořádné situaci v ČR způsobené COVID19 vám doporučujeme, abyste se vrátili do domů (do vašich domovských zemí). Přímá kontaktní výuka nebude již v tomto semestru probíhat. Výuka probíhá bezkontaktně, tzn. s využitím e-learningových nástrojů, řiďte se pokyny garantů jednotlivých předmětů a buďte na dálku připojeni.
S přáním všeho dobrého Iva Langrová děkanka FAPPZ
Dear Students, Due to the emergency situation in the Czech Republic caused by COVID19, we recommend you to return back to your home countries. Contact teaching will no longer take place this semester. Anyway, contactless teaching continues through e-learning tools. Please, follow the course guarantor’s instructions and stay connected. Best Wishes! Iva Langrová dean of FAPPZ
Уважаемые студенты, Из-за чрезвычайной ситуации в Чешской Республике рекомендуем вам вернуться на свою родину. Прямое контактное обучение больше не будет проходить в этом семестре. Обучение происходит виртуально, т.е. используя инструменты электронного обучения, по инструкциям гаранта курса. Пожалуйста, смотрите электронную почту и web aktualne.czu.cz а также aktualne.agrobiologie.cz.
Iva Langrová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *