19.3.: MŽP – Výzva LIFE k předkládání žádostí o podporu z národních zdrojů

19. 3. 2020 0 Comments

Vážení a milí,

ráda vás informuji o tom, že Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo národní výzvu k podávání žádostí o spolufinancování tzv. tradičních projektů v programu LIFE. Výzva je určena českým žadatelům, kteří předkládají projekty do evropské výzvy programu LIFE v roce 2020, v rámci podprogramu Životní prostředí a podprogramu Klima. Výzva je určena na přípravu projektové dokumentace a pak následné zajištění spolufinancování pro tradiční projekty předkládané do řádné evropské výzvy programu LIFE v roce 2020.

(https://ec.europa.eu/easme/en/life) na financování tradičních projektů, vyhlašované Evropskou komisí v roce 2020.

O podporu na přípravu projektové žádosti a spolufinancování tradičního projektu v případě schválení projektové žádosti v evropské výzvě mohou žádat předkladatelé, kteří jsou v pozici hlavního žadatele nebo partnera projektu.

Termíny národní výzvy LIFE vám zasílám v příloze.

Průměrná výše rozpočtu schváleného tradičního projektu se pohybuje mezi 1-3 mil. €, přičemž financování ze strany EK je v závislosti na typu projektu 55 nebo 60 % (ale až 75 %, pokud se projekt zabývá ochranou prioritních druhů nebo stanovišť sítě Natura 2000 v rámci prioritní oblasti LIFE Příroda a biologická rozmanitost (NAT/ BIO))  Délka realizace projektů trvá v průměru od tří do sedmi let. MŽP nicméně nabízí dodatečné dofinancování, pokud je ještě pořed odevzdáním do mezinárodní výzvy projekt přihlášen do výzvy národní. Obecná nejvyšší míra podpory na spolufinancování projektu činí maximálně 20 % z konečných celkových způsobilých výdajů projektu a zároveň ne více než 12 mil. Kč na jeden projekt. Dále pro partnery projektů je možná výše podpory maximálně 20% z celkových způsobilých výdajů partnera a zároveň ne více než 1 mil. Kč na jeden projekt.

Pro motivaci žadatelů a zvýšení počtu zájemců je možné získat i finacování přípravy žádosti. Výše podpory udělené v rámci výzvy na přípravu projektové dokumentace činí 200 000 Kč – 240 000 Kč na jeden projekt dle příslušného podprogramu.

Další informace na https://www.program-life.cz/

Pokud byste cokoliv potřebovali pomoci, poradit, vyhledat informace, kdykoliv se na mě obraťte na krejcikovae@af.czu.cz  nebo na tlf.: + 420 703 182 884.

Zdraví a vše dobré přeje Eva Krejčíková 😊

Projektová konzultantka národních programů
Centrum projektů FAPPZ

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *