12.10. Webinář

12. 10. 2020 0 Comments

Vážení garanti studijních programů,

máte možnost se zúčastnit webináře MŠMT pro vysoké školy „Prváci v pandemii: co udělat pro sociální a akademickou integraci studujících v prvních ročnících“, který se uskuteční ve čtvrtek 15. října 2020 od 15:00 do 17:00.  Na webináři budou vysoké školy diskutovat nejčastější výzvy, se kterými se setkávají, hledat odpovědi na otázky, které si v současné době kladou, a nastiňovat uplatněná nebo plánovaná opatření ke snížení negativního dopadu omezení prezenčních aktivit.

Odkaz na připojení k webináři (MS Teams): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGQyNmVkYmYtYmQxOS00YTM4LWJhMWItMjZjMzVjMTZmOWE2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ec5f7ed7-e9d9-4a0c-9748-78ccdbe055f1%22%2c%22Oid%22%3a%22d9943bab-c0fb-4f4a-a26d-f1403b2fd79f%22%7d 

Prosíme sdílejte s kolegy v rámci Vašeho studjního programu/specializace dle Vašeho uvážení.

Lukáš Kalous

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *