15.8.: TA ČR – ohlédnutí za vyhlášenými veřejnými soutěžemi v prvním pololetí 2020

15. 8. 2020 0 Comments

Ohlédnutí za prvním pololetím. Vyhlašování veřejných soutěží bylo nejintenzivnější v historii TA ČR

Výstupy výzkumu stále více zásadním způsobem ovlivňují ekonomické a sociální změny u nás i ve světě. Česká republika má kvalitní vědecké zázemí ve výzkumných organizacích, mnoha inovativních firmách, a hlavně ve schopných a chytrých lidech. To potvrzují i projekty, které podporuje stát prostřednictvím Technologické agentury České republiky (TA ČR). Za 11 let od jejího založení se nezvýšilo pouze množství podpořených projektů, v rámci nichž vzniklo mnoho zajímavých partnerství mezi výzkumnou a komerční sférou, které zajišťují aplikační potenciál výzkumu podpořeného státem, ale hlavně i kvalita projektových záměrů samotných. Poslední pololetí opět dokázalo, že absorpční kapacita českého výzkumu je vysoká. Výzkumným týmům se daří reflektovat potřeby trhu a rozvíjet moderní obory potřebné pro konkurenceschopnost a budoucnost Česka.

Od začátku roku bylo TA ČR vyhlášeno již 6 veřejných soutěží a další 3, které byly vyhlášeny na konci minulého roku, dokončeny. Jedná se o nejvyšší intenzitu v historii agentury. Tématika veřejných soutěží byla rozmanitá a umožnila podporu nejlepších výzkumných záměrů napříč všemi obory, a to i díky resortním programům, které agentura od minulého roku administruje. Za 6 měsíců roku 2020 TA ČR přijala a její zaměstnanci zpracovali 2 465 projektových návrhů. Nejvíce z nich bylo podáno ve veřejných soutěžích v programech ÉTA (526), TREND (458) a ZÉTA (386). Což je velký úspěch, nikoliv z hlediska kvantity, ale v reflexi tříměsíčního období pandemie, kdy byla práce a komunikace sdílená pouze na dálku, a koordinace procesu veřejných soutěží byla mnohonásobně náročnější. Níže jsou uvedena komplexní data ke všem doposud vyhlášeným soutěžím v roce 2020.

Název programu Datum vyhlášení VS Alokace na soutěž / výše podpory projektů vybraných k podpoře Počet podaných projektů Výše požadované podpory u podaných projektů
Doprava 2020+ 8. 4. 2020 400 000 000 227 2 910 158 604
TREND (Nováčci) 19. 2. 2020 180 000 000 123 1 127 948 242
TREND (Tech. Leadři) 29. 4. 2020 1 000 000 000 458 7 772 895 812
Prostředí pro život (PP1 – Operativní výzkum ve veřejném zájmu) 20. 5. 2020 152 000 000 259 1 888 914 821
ZÉTA 9. 10. 2019 329 289 235 386 1 719 255 733
THÉTA 23. 10. 2019 716 719 279 140 2 364 907 304
ÉTA 18. 9. 2019 572 624 404 526 2 844 453 515
ÉTA 29. 4. 2020 100 000 000 307 763 666 500
DELTA 2 14. 5. 2020 300 000 000 39 491 249 605
CELKEM  3 421 343 683 2 465 21 883 450 136

Z výše uvedené tabulky lze vyčíst, že alokované prostředky na veřejné soutěže nemohou pokrýt v souhrnu požadovanou podporu podaných projektů. To ani není možné vzhledem k udržení nastavené vysoké laťky kvality českého výzkumu. Dlouhodobá průměrná úspěšnost uchazečů o státní podporu v TA ČR se pohybuje kolem 30 %. Současné prostředky a vysoký zájem výzkumné obce o podporu umožní podle předběžných odhadů pouze průměrnou podporu 16 % podaných projektových návrhů. 

Díky programům TA ČR dostávají příležitosti ti, na kterých stojí budoucnost České republiky – průmysl, mladá výzkumná generace nebo společenské, humanitní či kreativní obory. TA ČR od svého založení nepolevuje v úsilí o nastavení co nejlepších podmínek pro řešitele projektů aplikovaného výzkumu tak, aby jejich výsledky přinášely co možná nejvyšší užitek a přispívaly ke zvyšování konkurenceschopnosti České republiky. Tyto podmínky jsou determinovány správným nastavením programů, zejména nízkou administrativní zátěží a dostatečnou alokací finanční prostředků, což se TA ČR daří.  Zvyšování administrativních povinností a snižování finančních prostředků by totiž mohlo vést k demotivaci řešitelů realizovat nápady s vysokým potenciálem a přínosem.

Velkou výzvou v uplynulém půlroce byla situace spjatá s pandemií. Lidé si po celém světě uvědomili skutečnou hodnotu výzkumu, který pomohl zvládnout nečekanou těžkou situaci. V souvislosti s problematikou COVID-19 poskytla TA ČR výzkumným týmům hned několik nástrojů podpory, které pomohly urychlit výzkumné aktivity s ní související. Řešitelům již podpořených projektů byla poskytnuta možnost rozšíření jejich aktivit o výzkumná témata související s COVID 19, s celkovým navýšením státní podpory o 100 milionů korun. Nebyly opomenuty ani negativní společenské dopady pandemie, na jejichž eliminaci se zaměřila mimořádná veřejná soutěž Programu ÉTA. Na soutěž byly alokované státní finanční prostředky ve výši dalších 100 milionů korun. Dalším nástrojem, který pomohl výzkumu proti COVID-19, byl program mezinárodní spolupráce DELTA 2. Těší nás, že našich opatření využilo mnoho odborníků, kteří pomohli svými tvůrčími schopnostmi zvládnout celou situaci a neuvěřitelně rychle zareagovali na aktuální potřeby společnosti.

Zdraví a vše dobré přeje Eva Krejčíková 
Projektová konzultantka národních programů
Centrum projektů FAPPZ

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *