Seminář ke grantům ERC Starting Grants/ Seminar on the ERC Starting Grants

14. 4. 2021 0 Comments

Rádi bychom Vás informovali o semináři ke grantům ERC Starting Grants, který proběhne ve spolupráci ČZU s Technologickým centrem:

Jak zvýšit svoji šanci na úspěch v soutěži o ERC Starting Grants

Datum: 15. dubna 2021 (09:00 – 12:00)

Přednášející: Zuzana Čapková (Technologické centrum)+ úspěšný žadatel / hodnotitel

ERC Starting Grants jsou nejprestižnější evropské vědecké granty pro špičkové mladé vědce, kteří chtějí zahájit svébytnou vědeckou kariéru a zásadním způsobem rozvinout vědecké poznání v dané oblasti. Bližší informace ohledně grantů ERC jsme Vám posílali již dříve a naleznete je ZDE.

Seminář se bude orientovat na podání žádosti v roce 2022.

Seminář se uskuteční přes MS Teams a proběhne v anglickém jazyce.

Registrujte se prosím na e-mailu: toulap@rektorat.czu.cz


Dear employees and PhD students,

We would like to inform you that a seminar on the ERC Starting Grants will take place in cooperation between the CZU and the Technology Centre:

How to increase your chances of success in the ERC Starting Grants competition

Date: 15th of April 2021 (9:00-12:00)

Lecturer: Zuzana Čapková (Technology Centre) + successful applicant / evaluator

ERC Starting Grants are the most prestigious European scientific grants for ambitious young researchers who want to start a distinctive scientific career and fundamentally deepen scientific knowledge in given field. We have sent you detailed information about ERC grants in previous e-mail, which you can find HERE.

The seminar will focus on submitting an application in 2022.

The event will take place via MS Teams in English.

Please register by e-mail: toulap@rektorat.czu.cz

S přátelským pozdravem/ Best regards,
Laura Míčková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *