27.3.: MŠMT -sdělení k výzvě podávání návrhů projektů česko-ukrajinských

27. 3. 2020 0 Comments

Vážení a milí, níže vám zasílám sdělení k jednostranné výzvě Ministra školství a vědy Ukrajiny ve věci podávání návrhů společných česko – ukrajinských mobilitních projektů v oblasti vědy a výzkumu s dobou řešení 2021 – 2022. Ministerstvo školství a vědy Ukrajiny (dále jen „MESU“) vyhlašuje dne 25. 3. 2020 jednostrannou výzvu k podávání návrhů společných česko-ukrajinských […]

26.3.: Info prodloužené termíny veřejných soutěží/Extended deadlines of the project calls

26. 3. 2020 0 Comments

Vážení a milí, níže vám zasíláme informace o posunutí termínů veřejných soutěží z důvodu výskytu koronaviru. GA ČR dne 20. 3. 2020  v obchodním věstníku oznámila zrušení a znovu vyhlášení všech veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích vyhlašovaných GA ČR s počátkem řešení pro rok 2021. Nová soutěžní lhůta je stanovena od 21. 3. 2020 do 4. 5. 2020. Technologická agentura ČR […]

24.3.: TA ČR_DELTA_předběžné informace k vyhlášení plánované 2_veřejné soutěži

24. 3. 2020 0 Comments

Vážení a milí, informuji vás o tom, že TA ČR oznamuje přípravu 2. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2, jejíž vyhlášení se předběžně plánuje dne 13. května 2020. TA ČR předpokládá podporu mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu českých podniků a výzkumných organizací s následujícími zahraničními organizacemi: Lokalita Název […]

19.3.: MŽP – Výzva LIFE k předkládání žádostí o podporu z národních zdrojů

19. 3. 2020 0 Comments

Vážení a milí, ráda vás informuji o tom, že Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo národní výzvu k podávání žádostí o spolufinancování tzv. tradičních projektů v programu LIFE. Výzva je určena českým žadatelům, kteří předkládají projekty do evropské výzvy programu LIFE v roce 2020, v rámci podprogramu Životní prostředí a podprogramu Klima. Výzva je určena na přípravu […]

18.3.: GA ČR_zrušení vyhlášených veřejných soutěží_vyhlášení nových s prodlouženým termínem

18. 3. 2020 0 Comments

Vážení a milí, níže vám zasílám Sdělení předsednictva Grantové agentury České republiky k vyhlášeným veřejným soutěžím na podporu projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2021. V souvislosti s šířením epidemie koronaviru na území České republiky upozorňuje vědecká veřejnost, že vyhlášením nouzového stavu je narušena příprava návrhů projektů v aktuálně vyhlášených soutěžích. Ve snaze reagovat […]