10.4.: TA ČR – nový harmonogram veřejných soutěží 2020

10. 4. 2020 0 Comments

Vážení a milí, informuji vás o tom, že Technologická agentura ČR, oznámila, že pro hladký průběh a dlouhodobou udržitelnost programů financovaných TA ČR rozhodlo předsednictvo TA ČR o změnách v plánu vyhlašování veřejných soutěží pro letošní rok. Tyto změny reflektují současnou situaci potenciálních uchazečů, které jim pomohou řádně zpracovat a včas podat kvalitní návrhy projektů […]

8th April: Prestigious grants Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowships (MSCA-IF)

8. 4. 2020 0 Comments

Dear employees and PhD students, Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowships (MSCA-IF) support international mobility, when researchers go abroad to pursue their research intentions. The prestigious MSCA-IF grants support the continuing education and career development of researchers who have been working for example at a home university for several years and who already gained experience in […]

8.4.: Prestižní granty Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowships (MSCA-IF)

8. 4. 2020 0 Comments

Vážení zaměstnanci a doktorandi, granty Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowships (MSCA-IF) financují mezinárodní mobilitu, kdy výzkumní pracovníci vyjíždějí do zahraničí realizovat svůj výzkumný záměr.  Prestižní granty MSCA-IF podporují další vzdělávání a profesní růst výzkumných pracovníků, kteří již několik let působí např. v rámci domácí univerzity a u nichž se předpokládá, že již získali zkušenosti ve svém oboru. Profesní […]

8.4.: MV BV 1 veřejná soutěž IMPAKT podprogram 3

8. 4. 2020 0 Comments

Vážení a milí, informuji vás o tom, že Ministerstvo vnitra vyhlásilo 1. veřejnou soutěž IMPAKT 1, podprogram 3 – ROZVOJ INICIATIVY V BEZPEČNOSTNÍM VÝZKUMU (BV IMP3/1VS) 1.3.2 Hlavní cíl Podprogramu 3   Tento Podprogram má za cíl podpořit rozvoj internacionalizační iniciativy v komunitě bezpečnostního výzkumu, který je dále členěn na tři dílčí cíle: zajistit podporu […]

2.4.: On-line Informační den k Akci Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (MSCA IF)/ On-line Information Day on Marie Skłodowska-Curie Individual

2. 4. 2020 0 Comments

Vážení zaměstnanci a doktorandi, Vážení zaměstnanci a doktorandi, informační den k Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowships (MSCA IF) bude vysílán on-line dne 23. dubna 2020 od 10:00 do 15:00. MSCA IF podporují rozvoj kariéry, dalšího vzdělávání a profesního růstu výzkumných pracovníků prostřednictvím dlouhodobých mobilit. Registrace je možná přes odkaz zde do 21. dubna 2020 (17:00). Akce bude probíhat v angličtině. Program naleznete v příloze. S […]