BiodivRestore Call 2020: nová mezinárodní výzva zaměřená na ochranu a obnovu ekosystémů / BiodivRestore Call 2020: call for proposals with focus on protection and restoration of ecosystems

29. 8. 2020 0 Comments

BiodivERsA a Water JPI vyhlásí společnou mezinárodní výzvu BiodivRestore Call 2020.

Výzva bude vyhlášena 5. října 2020 a uzávěrka pro podání zkrácených návrhů projektů (tzv. pre-proposals) bude 7. prosince 2020.

Cílem této výzvy je finančně podpořit projekty, které jsou zaměřené na ochranu a obnovu poškozených ekosystémů a jejich biologické rozmanitosti, včetně zaměření na vodní systémy. Předmětem výzkumu jsou především sladkovodní systémy, ale také suchozemská a mořská prostředí

Výzva se bude věnovat těmto tematickým oblastem:

 1. Studying the biological and biophysical processes at stake for conservation/restoration, and their interactions
 2. Assessing trade-offs and synergies between targets, benefits and policies for conservation and restoration
 3. Knowledge for improving the effectiveness and upscaling of conservation and restoration actions

Pro zapojení do výzvy BiodivRestore Call 2020 je třeba:

 1. vytvořit mezinárodní výzkumné konsorcium – partneři nejméně ze 3 zapojených zemí (z čehož alespoň dvě jsou členské či přidružené země EU),
 2. navrhnout téma společného projektu,
 3. zvolit koordinátora projektu,
 4. společně podat projekt do mezinárodního systému,
 5. poslat TA ČR povinné přílohy českého uchazeče ve stejné lhůtě jako je termín pro podání pre-proposals – ID datové schránky: afth9xp

Více informací v češtině ZDE, v anglickém jazyce ZDE


BiodivERsA and the Water JPI are pleased to pre-announce that they will soon launch a joint call for research and innovation projects on: Conservation and restoration of degraded ecosystems and their biodiversity, including a focus on aquatic systems.

This joint call includes a focus on freshwater aquatic systems but all environments (i.e. Terrestrial, Freshwater and Marine) are eligible.

The call launch is planned for the 5th of October 2020, with a closing date for pre-proposals on 7 December 2020.

This call will cover the following three non-exclusive themes:

 1. Studying the biological and biophysical processes at stake for conservation/restoration, and their interactions
 2. Assessing trade-offs and synergies between targets, benefits and policies for conservation and restoration
 3. Knowledge for improving the effectiveness and upscaling of conservation and restoration actions

To participate in the BiodivRestore Call 2020 call, you need:

 1. Create or be part of international consortium – partners from at least 3 participating countries (of which at least two are EU member or associated countries)
 2. To come with the topic of the project
 3. Choose a project coordinator
 4. Jointly submit the proposal (in English only) electronically
 5. Sent the TA CR (Technology Agency of the Czech Republic) mandatory attachments of the Czech applicant by 7TH of December – ID of data box afth9xp

You can find more information HERE and HERE


Laura Míčková
Projektové oddělení, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Česká zemědělská univerzita v Praze

Project department, Faculty of Agrobiology, Food and Natural Resources, Czech University of Life Sciences Prague

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *