27th March: Organization of distance learning

27. 3. 2020 0 Comments

Dear colleagues, The situation we are facing is unprecedented and presents many challenges that were unimaginable a few weeks ago. Together with other universities, we agreed to continue teaching despite imposed measures against the spread of COVID19. We have decided not to give up on our principal mission, which is to educate our students and […]

27.3.: Organizace bezkontaktní výuky

27. 3. 2020 0 Comments

Vážení kolegové, situace, které čelíme je bezprecedentní a přináší mnohé výzvy, které byly ještě před několika týdny nepředstavitelné. Spolu s ostatními vysokými školami jsme se přihlásili k tomu, že navzdory opatřením proti šíření COVID19 budeme ve výuce dále pokračovat. Rozhodli jsme se, že nebudeme rezignovat na naše hlavní poslání, kterým je vzdělávání našich studentů a naplníme […]

27.3.: MŠMT -sdělení k výzvě podávání návrhů projektů česko-ukrajinských

27. 3. 2020 0 Comments

Vážení a milí, níže vám zasílám sdělení k jednostranné výzvě Ministra školství a vědy Ukrajiny ve věci podávání návrhů společných česko – ukrajinských mobilitních projektů v oblasti vědy a výzkumu s dobou řešení 2021 – 2022. Ministerstvo školství a vědy Ukrajiny (dále jen „MESU“) vyhlašuje dne 25. 3. 2020 jednostrannou výzvu k podávání návrhů společných česko-ukrajinských […]

26.3.: Info prodloužené termíny veřejných soutěží/Extended deadlines of the project calls

26. 3. 2020 0 Comments

Vážení a milí, níže vám zasíláme informace o posunutí termínů veřejných soutěží z důvodu výskytu koronaviru. GA ČR dne 20. 3. 2020  v obchodním věstníku oznámila zrušení a znovu vyhlášení všech veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích vyhlašovaných GA ČR s počátkem řešení pro rok 2021. Nová soutěžní lhůta je stanovena od 21. 3. 2020 do 4. 5. 2020. Technologická agentura ČR […]

25th March: Organization of the rest of the academic year

26. 3. 2020 0 Comments

Dear students and pedagogues of faculty, We would like to inform you about the organization of the rest of the academic year and, above all, to explain the course of action in relation to the measures taken against the spread of COVID-19. We are very pleased with your interest in the current extraordinary way of […]