21st April: GACR information about internal dedlines and submission process

21. 4. 2020 0 Comments

I would like to inform you about submitting the project proposals in GA ČR 2020 call. The main applicant after the finalization and electronic submission of the project in IS GRIS GA CR will generate the final project proposal in PDF format. The file must not be renamed in order to pair it later with […]

21.4.: GAČR termín podání návrhu projektu datovou schránkou do vyhlášených soutěží 2021

21. 4. 2020 0 Comments

Zasílám vám informaci o termínu podání návrhů projektů datovou schránkou do veřejných soutěží GAČR 2021. Navrhovatel (jako hlavní uchazeč projektu) po elektronickém uzavření a odeslání návrhu projektu v IS GRIS GAČR si vygeneruje finální verzi návrhu projektu ve formátu PDF (soubor nesmí být přejmenován, musí se po odeslání datovou schránkou spárovat v aplikaci GRIS) Prosím, všechny o zaslání […]

20.4.: Online metody zkoušení – návod

20. 4. 2020 0 Comments

Milé kolegyně a kolegové, posílám Vám manuál na online metody zkoušení, který zpracoval kolektiv autorů pod vedením Dr. Lucie Smékalové (IVP), které tímto moc děkuji, stejně jako i dalším kolegům, kteří na tom pracovali.  Najdete zde možnosti alternativních forem zkoušení s podrobnějším návodem na využívání MS Teams a LMS Moodle. Součástí materiálu jsou i odkazy […]

19.4.: TA ČR předběžné parametry 4. veřejné soutěže ÉTA

19. 4. 2020 0 Comments

Technologická agentura ČR připravuje 4. veřejnou soutěž Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA. Tato veřejná soutěž bude zaměřena na zmírňování negativních celospolečenských dopadů a využívání nových příležitostí v reakci na řešení důsledků krize spojené s pandemií COVID-19, a to zejména v oblasti sociální, vzdělávací, ekonomické a kulturní. Vyhlášení veřejné soutěže se plánuje […]

16.4.: Termíny zkoušek pro studenty v předních liniích

17. 4. 2020 0 Comments

Milé studentky, milí studenti, mnozí z Vás se v současné situaci ve svém volném čase zapojili do nejrůznějších dobrovolnických činností a podobných aktivit anebo jsou tyto dnes tak potřebné aktivity přímo Vaší profesí. Uvědomujeme si, že vzhledem k Vašemu povolání či osobní angažovanosti je možné, že Vám z časových důvodů nebudou vyhovovat vypsané termíny zkoušek. Pokud se Vás […]