Informace ke schvalování zadání DP a BP

4. 9. 2021 0 Comments

K informaci pedagogům fakulty.

Vážené studentky a vážení studenti,  

protože se množí požadavky na schvalování BP a DP na různých úrovních schvalovacího procesu, přinášíme podrobnější informace. 

Schvalování zadání práce musí sledovat posloupnost, která je v UIS uvedená a je následující: 

1. Vedoucí práce 

2. Vedoucí katedry 

3. Garant(ka) studijního programu 

4. Děkan(ka) 

První, kdo zadání závěrečné práce v UIS schvaluje a zároveň uděluje zápočet ze závěrečné práce (BP nebo DP) je vedoucí práce. 

Vypracované (studentem/studentkou) a schválené zadání (vedoucí/m práce) závěrečné práce v UIS = udělení zápočtu vedoucím práce do 3.9.2021. 

Do 31. října 2021 schvaluje (nebo předává k úpravám) zadání závěrečné práce vedoucí katedry

Do 30. listopadu 2021 schvaluje (nebo předává k úpravám) zadání závěrečné práce garant/ka studijního programu

Do 31. ledna 2022 budou všechna zadání závěrečných prací uzavřena a schválena děkanem/děkankou FAPPZ a po tomto datu již nebude možné do zadání zasahovat. 

V každé fázi schvalovacího procesu od 3.9.2021 – 31.1. 2022 může dojít k požadavku na změnu či upřesnění zadání závěrečné práce. Taková vyžádaná změna vedoucím katedry nebo garantem studijního programu musí být schválena na všech úrovních schvalovacího procesu.  

Příklad: Pokud si například změnu zadání vyžádá garant/ka studijního programu, musí tuto změnu v UIS schválit vedoucí práce, vedoucí katedry a garant/ka studijního programu, teprve potom může proces schvalování pokračovat. 

Vzhledem ke složitosti celého procesu upozorňujeme, že pokud nebudou zadání schválena do uvedených termínů, vyžadování jejich schválení později nebude akceptováno. 

Přejeme mnoho zdaru při zpracování Vaší závěrečné práce.

RNDr. Milan Skalický, Ph.D.
proděkan pro studijní a pedagogickou činnost