GAČR – vyhlášení soutěží v roce 2022

1. 2. 2022 0 Comments

rádi bychom vás informovali, že v tomto roce bude možné návrhy projektů do soutěží Grantové agentury České republiky (GA ČR) na podporu základního výzkumu zasílat již od 15. února a přijímány budou až do 7. dubna.

JAKÉ SOUTĚŽE GA ČR LETOS VYPÍŠE?

 • Standardní projekty

Standardní projekty tvoří základ účelové podpory základního výzkumu v České republice – každý rok jich GA ČR financuje několik stovek, a to již od svého vzniku v roce 1993. Prostřednictvím nich se podporuje nejlepší základní výzkum ve všech oblastech. Návrhy projektů s obvyklou délkou řešení 3 roky mohou podávat všichni badatelé a jejich týmy bez ohledu na jejich senioritu. Projekty jsou hodnoceny na základě několikastupňového výběrového procesu.

 • EXPRO

Po roční pauze bude opět vypsána soutěž EXPRO určená pro ty nejexcelentnější české vědce a vědkyně. Několik vybraných řešitelů a řešitelek a jejich projektů zajistí svým týmům financování na pět let. Za tuto dobu budou moci čerpat až 50 milionů Kč, tedy v průměru deset milionů korun ročně. K financování budou mezinárodními panely vybrány ty projekty, které budou mít největší potenciál přinést průlom ve svém oboru. Povinností řešitelského týmu bude také podat návrh projektu Evropské výzkumné radě (ERC).

 • JUNIOR STAR

Obě soutěže JUNIOR STAR vypsané v předchozích letech se setkaly s velkým zájmem. Granty JUNIOR STAR jsou určeny pro ty nejexcelentnější ze začínajících vědkyň a vědců (do 8 let od získání titulu Ph.D.) ze všech oblastí základního výzkumu, kteří již publikovali v prestižních mezinárodních časopisech a mají za sebou významnou zahraniční zkušenost. Cílem pětiletých projektů s celkovým rozpočtem až 25 milionů Kč je poskytnout příležitost k vědeckému osamostatnění řešitele, včetně případného založení i vlastní výzkumné skupiny, která do české vědy přinese nová badatelská témata. Na hodnocení projektů se stejně jako v případě EXPRO podílejí výhradně zahraniční hodnotitelé.

 • POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP

Podruhé letos GA ČR vypíše soutěže POSTDOC INDVIDUAL FELLOWSHIP (PIF). Tento druh grantů je zaměřen na badatele a badatelky, kteří dokončili doktorské studium v posledních čtyřech letech. Využít ho lze dvěma způsoby – buď jako výjezdový grant, který vědcům z českých institucí umožní bádat dva roky na prestižním výzkumném pracovišti ve světě s podmínkou jednoho dalšího roku stráveného na pracovišti v České republice, nebo jako příjezdový grant, díky kterému se bude český postdoktorand moci vrátit do České republiky, anebo zahraniční vědec nebo vědkyně zahájit kariéru na českém pracovišti.

 • MEZINÁRODNÍ PROJEKTY

Projekty, které řeší vědci a jejich týmy spolu s badateli z partnerských států, jsou samostatným typem grantů. V roce 2022 bude možné podávat GA ČR společné projekty s vědci z následujících států:

Bilaterální spolupráce

 • Tchaj-wan – Ministry of Science and Technology (MOST)
 • Jižní Korea – National Research Foundation of Korea (NRF)
 • São Paulo, Brazílie – São Paulo Research Foundation (FAPESP)

Lead Agency spolupráce

 • Rakousko – Austrian Science Fund (FWF)
 • Německo – German Research Foundation (DFG)
 • Polsko – National Science Centre (NCN)
 • Slovinsko – Slovenian Research Agency (ARRS)
 • Švýcarsko – Swiss National Science Foundation (SNSF)
 • Lucembursko – Nation Research Fund (FNR)
 • USA – National Science Foundation (NSF)

Podané projekty jsou podle dohody, kterou má GA ČR dojednanou s danou agenturou, hodnoceny buď oběma spolupracujícími agenturami, nebo na principu Lead Agency,  kdy hodnotí pouze jedna agentura a druhá doporučení přejímá. Výzvy hodnocené GA ČR budou vypsány spolu s ostatními soutěžemi 15. února. Výzvy Lead Agency hodnocené v zahraničí budou vypsány v průběhu roku.

Jsme Vám rádi k dispozici pro individuální konzultace, v případě zájmu pište na projekty@af.czu.cz.

Děkujeme. Hezký den.
Kolektiv CPITT FAPPZ
Centrum projektů, inovací a transferu technologií Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU