GA ČR – vyhlášení soutěží pro rok 2023

17. 2. 2022 0 Comments

Centrum projektů FAPPZ si Vás dovoluje informovat, že Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašuje výzvy k podávání návrhů standardních projektů, projektů JUNIOR STAR, POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP, EXPRO a mezinárodních projektů. Soutěžní lhůta trvá do 7. dubna (u mezinárodních soutěží se mohou termíny lišit).

Lhůta pro podávání návrhů projektů začíná 15. 2. 2022.

Návrhy projektů je možné podávat do 7. 4. 2022.

Uchazeči, kteří splňují všechny podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy a podmínky stanovené v zadávací dokumentaci, mohou podávat návrhy grantových projektů, jejichž cíle a způsob řešení v základním výzkumu stanovuje uchazeč sám (dále jen „návrh projektu“) v následujících oborech:

a. technické vědy;

b. vědy o neživé přírodě;

c. lékařské a biologické vědy;

d. společenské a humanitní vědy;

e. zemědělské a biologicko-environmentální vědy

Navrhovatel (jako hlavní uchazeč projektu) si po elektronickém uzavření a odeslání návrhu projektu v IS GRIS GA ČR vygeneruje finální verzi návrhu projektu ve formátu PDF (soubor nesmí být přejmenován), který zašle bez podepsání na Oddělení rozvoje a projektového řízení do 5. dubna 2022 na emailovou adresu: slechtovak@rektorat.czu.cz.

Více informací na stránkách GAČR zde.

Čestné prohlášení za uchazeče ČZU zašle Oddělení rozvoje a projektového řízení.

·         STANDARDNÍ PROJEKTY

Standardní projekty tvoří základ účelové podpory základního výzkumu v České republice – každý rok jich GA ČR financuje několik stovek, a to již od svého vzniku v roce 1993. Prostřednictvím nich se podporuje nejlepší základní výzkum ve všech oblastech. Návrhy projektů s délkou řešení 3 roky mohou podávat všichni badatelé a jejich týmy bez ohledu na jejich věk a zkušenosti.

Detailní informace o výzvě naleznete na EP ZDE.

 

·         JUNIOR STAR

Výzva JUNIOR STAR byla poprvé vypsána v předchozím roce a zaznamenala obrovský zájem. Granty JUNIOR STAR jsou určeny pro excelentní začínající vědce (do 8 let od získání titulu Ph.D.) ze všech oblastí základního výzkumu, kteří již publikovali v prestižních mezinárodních časopisech a mají za sebou významnou zahraniční zkušenost. Díky pětiletému projektu s možností čerpat až 25 milionů Kč získají možnost se vědecky osamostatnit a případně založit i vlastní výzkumnou skupinu, která může do české vědy přinést nová výzkumná témata.

Detailní informace o výzvě naleznete na EP ZDE.

 

·         POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP

Nejnovějším druhem výzev, kterou GA ČR letos vypíše poprvé, je POSTDOC INDVIDUAL FELLOWSHIP (PIF). Tento druh grantů je zaměřen na badatele, kteří dokončili doktorské studium v posledních čtyřech letech. Využít ho půjde buď jako výjezdový grant, který českým vědcům umožní bádat na jakémkoli výzkumném pracovišti ve světě s podmínkou jednoho dalšího roku stráveného na pracovišti v České republice, nebo jako příjezdový grant, díky kterému bude zahraniční vědec moci dva roky bádat na českém pracovišti.

Detailní informace o výzvě naleznete na EP ZDE.

 

·         MEZINÁRODNÍ PROJEKTY

Návrhy mezinárodních projektů je možné podávat do soutěží vypsaných společně se zahraničními agenturami, se kterými má GA ČR uzavřenou dohodu o spolupráci. Návrhy projektů hodnotí buď obě agentury zároveň (bilaterální spolupráce), nebo jsou doporučeny k financování jen jednou agenturou a druhá její doporučení přejímá (Lead Agency spolupráce).

Zapojené agentury na principu bilaterální spolupráce

  • Tchaj-wan – Ministry of Science and Technology (MOST)
  • Jižní Korea – National Research Foundation of Korea (NRF)
  • São Paulo, Brazílie – São Paulo Research Foundation (FAPESP)

V letošním roce nebude vypsána výzva ruskou agenturou Russian Foundation for Basic Research (RFBR), a to z důvodů na její straně. Obnovení výzvy se předpokládá příští rok.

Vyhlášení veřejné soutěže Mezinárodní-bilaterální projekty 2023 ZDE.

Detailní informace o výzvě naleznete na EP ZDE.

Zapojené agentury na principu Lead Agency

  • Rakousko – Austrian Science Fund (FWF)
  • Německo – German Research Foundation (DFG)
  • Polsko – National Science Centre (NCN)
  • Slovinsko – Slovenian Research Agency (ARRS)
  • Švýcarsko – Swiss National Science Foundation (SNSF)
  • Lucembursko – National Research Fund (FNR)
  • USA – National Science Foundation (NSF)

Výzva pro podávání projektů na principu Lead Agency 2023 (GA ČR v roli hodnoticí agentury) ZDE.

Výzva pro podávání projektů na principu Lead Agency 2023 (GA ČR v roli partnerské agentury) ZDE.

Jsme Vám rádi k dispozici pro individuální konzultace, v případě zájmu pište na projekty@af.czu.cz.

Děkujeme. Hezký den.

Kolektiv CPITT FAPPZ

Centrum projektů, inovací a transferu technologií Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU