Výzva programu Otevřené výzvy v bezpečnostním výzkumu 2023-2029 (OPSEC)

3. 5. 2022 0 Comments

Informujeme o vyhlášené výzvě programu Otevřené výzvy v bezpečnostním výzkumu 2023-2029 (OPSEC) poskytovatele Ministerstva vnitra. Do této veřejné soutěže není možné předkládat návrhy projektů mající charakter základního výzkumu. Do veřejné soutěže se může hlásit: malý, střední nebo velký podnik výzkumné organizace Hlavní cíl Programu OPSEC Hlavním cílem Programu je systematicky podněcovat a rozvíjet zájem výzkumné a […]

TAČR_vyhlášení 7. veřejné soutěže programu TREND 5G

28. 4. 2022 0 Comments

Technologická agentura ČR otevřela 7. veřejnou soutěž programu TREND, PP1 – „5G“. Hlavním cílem programu je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích. Veřejná soutěže je zaměřena na podporu projektů zabývající se vývojem a aplikací standardů 5. generace a vyšších (dále […]

TAČR_vyhlášení 6. veřejné soutěže programu TREND Technologičtí lídři

28. 4. 2022 0 Comments

Technologická agentura ČR otevřela 6. veřejnou soutěž programu TREND, PP1 – „Technologičtí lídři“. Hlavním cílem programu je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích. Podpořeny budou projekty průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž cílem je zavedení výsledků do praxe, zejména do […]

NAZV: témata programu Podpora státní politiky v agrárních sektoru

27. 4. 2022 0 Comments

Rádi bychom vás informovali, že MZe připravuje 6. veřejnou soutěž v programu NAZV, Podprogramu II – Podpora státní politiky v agrárních sektoru. Již nyní jsou vyhlášená témata, která představují zaměření jednotlivých projektů, jejichž výsledky budou složit k podpoře státní správy v oblasti zemědělství, potravinářství, lesního a vodního hospodářství a ochrany zemědělského půdního fondu: Hodnocení přínosů ekologického zemědělství Uhlíkové zemědělství: […]

TAČR – oznámení o předběžných parametrech 6. veřejné soutěže programu Prostředí pro život

11. 4. 2022 0 Comments

Technologická agentura ČR informuje o předběžných parametrech 6. veřejné soutěže programu Prostředí pro život. Vyhlášení této veřejné soutěže se plánuje na 29. června 2022. Program Prostředí pro život je zaměřen zejména na nová řešení v oblasti životního prostředí, stabilizování a rozšíření znalostní základny, která výrazně přispěje k zajištění zdravého a kvalitního životního prostředí v České […]