On-line Information Day on MSCA Postdoctoral Fellowships: 2022 Call, 26. dubna/April 2022

11. 4. 2022 0 Comments

Technologické centrum AV ČR pořádá dne 26. dubna 2022 On-line Informační den k Akci Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships (MSCA PF) zaměřený na výzvu 2022. Výzva MSCA Postdoctoral Fellowships 2022 bude otevřena 12. května 2022, uzávěrka výzvy bude 14. září 2022. Registrovat se na seminář můžete do 24. dubna 2022 ZDE. Akce bude probíhat v angličtině. […]

Studentská vědecká konference 2022 – vyhlášení / Student Scientific Conference – Announcement

8. 4. 2022 0 Comments

Vážené kolegyně, vážení kolegové,děkanem fakulty prof. Ing. Josefem Soukupem, CSc. byla vyhlášena soutěž o nejlepší vědecké a projektové práce studentů bakalářského a magisterského prezenčního i kombinovaného studia na FAPPZ ČZU v Praze. Název soutěže: Studentská vědecká konference FAPPZ ČZU v Praze 2022Termín konání konference: 11. května 2022 / May 11, 2022 Vyhlášení soutěže, její harmonogram […]

Organizace výuky v LS u kombinované formy navazujícího magisterského studia

6. 4. 2022 0 Comments

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vzhledem k častým dotazům ze strany studentů končících ročníků kombinované formy magisterského studia je potřeba vyjasnit situaci s termíny konzultací, zkouškového období a přípravy na SZZ.  Poslední konzultace studentů proběhne 29.-30.4. 2022, zkouškové období v termínu 18.4.-8.5. 2022 a příprava na SZZ je naplánována na 2.5.-15.5. 2022. V posledních třech letech nebylo načasování […]

Změna procesu odevzdávání výtisků závěrečných prací

6. 4. 2022 0 Comments

V tomto akademickém roce bude na základě dobrých zkušeností z minulého roku a zejména za účelem zjednodušení procesu a úspory času změněn proces odevzdávání výtisků závěrečných prací, a to následujícím způsobem: Dle harmonogramu musí student odevzdat prostřednictvím UIS diplomovou práci do 14.4. 2022 (čtvrtek) a bakalářskou práci do 22.4. 2022 (pátek). Je zodpovědný za to, že vytištěná […]

On-line National Information Day on Marie Skłodowska-Curie Actions, 29th of March 2022

28. 3. 2022 0 Comments

The Technology Centre CAS is organizing on 29th of March 2022 the On-line Information Day on Marie Skłodowska Curie Actions under Horizon Europe. Seemore information here: https://www.horizontevropa.cz/cs/struktura-programu-he/excelentni-veda/akce-marie-sklodowska-curie/kalendar/yiifcalendarevent/332/on-line-national-information-day-on-marie… The prestigious MSCA grants support the continuing education and career development of researchers who already gained experience in their field. Professional and personal development of scientists is ensured […]