Antiplagiátorské příručky

20. 12. 2021 0 Comments

rádi bychom vás informovali o dostupnosti antiplagiátorských příruček pro pedagogy a studenty. Příručky jsou k dispozici v české a anglické verzi, najdete je ke stažení zdarma na níže uvedených odkazech, popř. budou k zapůjčení na jednotlivých katedrách.

Příručky pro pedagogy

  • Jak předcházet plagiátorství ve studentských pracích
  • How to prevent plagiarism in student work

Příručka je určena akademickým pracovníkům jako přehledný průvodce v situacích, které v souvislosti s plagiátorstvím mohou ve vysokoškolské každodennosti vzniknout. Příručka se věnuje aspektům původnosti prací, představuje podoby plagiátorství, dává návod, jak vysvětlit studentům smysl odkazování na zdroje, ale také jak rozpoznat plagiát a jaké k tomu lze použít softwarové pomůcky. Na závěr je antiplagiátorské minimum z pohledu pedagoga shrnuto do několika praktických rad. 

Elektronická verze ke stažení zdarma zde:

https://karolinum.cz/knihy/foltynek-jak-predchazet-plagiatorstvi-ve-studentskych-pracich-24082

https://karolinum.cz/knihy/foltynek-how-to-prevent-plagiarism-in-student-work-24024

Příručky pro studenty

  • Jak se vyhnout plagiátorství
  • How to avoid plagiarism

V této příručce se dozvíte, kde vzít vlastní myšlenky, jak správně citovat různé zdroje, co přesně se považuje za plagiátorství, jak se vyhnout různým formám plagiátorství, příklady (ne)slavných plagiátů, o třech O proti plagiátorství i pár tipů, jak nespadnout do časového presu.

Elektronická verze ke stažení zdarma zde:

https://karolinum.cz/knihy/foltynek-jak-se-vyhnout-plagiatorstvi-24022

https://karolinum.cz/knihy/foltynek-how-to-avoid-plagiarism-24023